Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Een akkoord in PC 201 (kleinhandel) voor 2023-2024: een koopkrachtpremie, verplichte tussenkomst privévervoer en meer

In paritair comité nr. 201 voor de zelfstandige kleinhandel is een akkoord bereikt over de arbeidsvoorwaarden voor de jaren 2023 en 2024. De krachtlijnen van dit akkoord zijn: een koopkrachtpremie, een verplichte tussenkomst voor privévervoer, een verhoogde fietsvergoeding en een uitbreiding van de gelijkstellingen voor de eindejaarspremie.

3 januari 2024

Een koopkrachtpremie van 75, 150 of 250 euro

Werkgevers met hoge winst in 2022betalen een koopkrachtpremie aan hun werknemers van:

  • 75 (non-food of food-speciaalzaken) of
  • 150 euro (supermarkten).

Er is sprake van hoge winst als je bedrijfswinst (= code 9901 van de jaarrekening) in 2022 met minstens 5 % gestegen is ten opzichte van de gemiddelde winst in de periode 2019-2021.

Een stijging met 25% in 2022, ten opzichte van de gemiddelde winst in de periode 2019-2021, wordt beschouwd als ‘uitzonderlijk hoge winst’. Beantwoord je aan die definitie dan betaal je een koopkrachtpremie van:

  • 150 (non-food of food-speciaalzaken) of
  • 250 euro (supermarkten).

Wie heeft er recht op de koopkrachtpremie?

Alle werknemers (inclusief studenten en flexijobwerknemers) hebben recht op een koopkrachtpremie rekening houdend met hun prestaties tussen 1 november 2022 en 31 oktober 2023 indien ze aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

  • In dienst zijn op 31 oktober 2023 én
  • In dienst zijn op het moment van uitbetaling.

Lees meer: ‘Koopkrachtpremie – PC 201’

Woon-werkverkeer

Tussenkomst privévervoer

Momenteel ben je niet verplicht om tussen te komen in de kosten die je werknemers maken om zich met een privévervoermiddel naar het werk te begeven. Op 1 januari 2024 komt hier verandering in.

Voor een afstand tot 10 kilometer (enkele afstand) moet je een tussenkomst betalen die 50% bedraagt van de prijs van de treinkaart  in de 2e klasse voor eenzelfde afstand. En dit vanaf de eerste kilometer.

Denk eraan om het aantal kilometers door te geven voor al je medewerkers vanaf januari 2024. Werk je met Officient of Hraccent? Dan kan je dit zelf doen. In het andere geval geef je het aantal kilometers door aan je Securex Client Advisor. Je hoeft niet te beperken tot 10 kilometer, wij doen dat automatisch voor jou.

Fietsvergoeding

De huidige fietsvergoeding van 0,24 euro per kilometer wordt op 1 januari 2024 opgetrokken tot 0,27 euro per kilometer. De tussenkomst blijft beperkt tot 40 kilometer per dag (heen en terug)

Gelijkstellingen eindejaarspremie

De schorsingen die gelijkgesteld worden met effectieve prestaties voor de berekening van de eindejaarspremie worden uitgebreid.

Vanaf 1 januari 2024 worden per jaar 60 dagen ziekte en ongeval gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie.

Verlengingen SWT en tijdskrediet

De bestaande cao’s inzake de regelingen rond SWT, tijdskrediet en landingsbanen worden met twee jaar verlengd.

Wat doet Securex voor jou ?

Je kan de volledige analyse van dit sectorakkoord raadplegen op Lex4You. Daar vind je niet enkel alle details van dit akkoord terug, maar ook algemene informatie die deze afspraken kadert in bijvoorbeeld nationale wetgeving.

We verstuurden via e-mail een bevraging over de koopkrachtpremies voor jouw sector. Laat ons via de enquête weten of je voldoet aan de definities van hoge winst of uitzonderlijk hoge winst in 2022 zodat wij de juiste koopkrachtpremies kunnen rekenen voor je bedienden. Je hebt tot woensdag 10 januari 2024 om te antwoorden. Daarna slaan we aan het rekenen.

Met vragen kan je steeds bij jouw Securex Client of Legal Advisor terecht via myHR@securex.be.

Bron

  • Sectorakkoord 2023-2024 van 30 november 2023