Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Ecocheques: nieuwe lijst van producten en diensten

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft op 21 december 2021 een nieuwe cao nr. 98/9 afgesloten. Deze cao voorziet een nieuwe lijst van producten en diensten vanaf 1 januari 2022.

6 januari 2022
Lex4You-Employers-Themes-Remuneration

Evaluatie eind 2021

In haar advies nr. 2.260 heeft de NAR, zoals beloofd, de lijst van producten en diensten die eind 2021 met ecocheques kunnen worden gekocht, opnieuw geëvalueerd, rekening houdend met de verwachte ontwikkelingen:

  • Met betrekking tot het Europese energielabel - voornamelijk wat lichtbronnen betreft
  • Met betrekking tot de korte keten, inclusief het ecologische ambacht

 

Nieuwe lijst

Een nieuwe lijst van producten en diensten vindt u als bijlage bij de cao nr. 98/9. Een nieuwe evaluatie van de lijst zal vanaf september dit jaar gebeuren.

 

Einde papieren cheque

Papieren ecocheques kunnen worden uitgegeven tot  31 december 2021 en zijn geldig tot 31 december 2023.

Vanaf 1 januari 2022 kunnen dus alleen nog elektronische ecocheques worden uitgegeven. Vanaf 1 januari 2023 zullen er geen papieren cheques meer in omloop zijn.

Deze maatregel moet echter nog in officiële teksten gegoten worden.

 

Wat doet Securex voor u?

De toekenning van ecocheques moet worden opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal of bedrijfsniveau. Als er geen cao kan worden gesloten omdat er geen vakbondsafvaardiging is of omdat het om een personeelscategorie gaat die gewoonlijk niet onder een dergelijke cao valt, kan de toekenning via een individuele overeenkomst worden geregeld.

Het is niet verboden ecocheques alleen aan bepaalde categorieën werknemers toe te kennen. In dit geval moet u echter de antidiscriminatieregels naleven.

Let op! Deze (sectorale, bedrijfs- of individuele) overeenkomst moet schriftelijk worden gesloten en een aantal verplichte gegevens bevatten.

Wilt u graag hulp om deze cheques in te voeren? Bezoek onze e-Shop. U vindt er:

Heeft u nog vragen? Contacteer onze Legal Advisors Securex op het adres myHR@securex.be.

Lees ook:

 

Bronnen: