Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

De uitreiking van de koopkrachtpremie wordt verlengd tot 31 maart 2024

De regering besliste om de uiterste datum waarop de koopkrachtpremie moet worden uitgereikt te verlengen tot 31 maart 2024.

8 december 2023

Deze verlenging geeft de ondernemingen wat meer ademruimte voor de berekening en de betaling van de koopkrachtpremies, vooral in die sectoren die onlangs pas een cao over de koopkrachtpremie sloten.


De toekenning van de koopkrachtpremie wordt verlengd tot 31 maart

De deadline voor de uitbetaling van de koopkrachtpremie wordt dus verlengd met drie maanden tot 31 maart 2024.

Daartoe keurde de ministerraad op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed.

Dit ontwerp wordt nu ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Werknemers moeten hun koopkrachtpremie, in de vorm van consumptiecheques, dus ten laatste op 31 maart 2024 krijgen.

Uiterste datum om te beslissen een koopkrachtpremie toe te kennen blijft 31 december 2023

De beslissing over de toekenning (via collectieve of individuele overeenkomst) van een koopkrachtpremie aan de werknemers moet uiterlijk op 31 december 2023 genomen zijn. Deze datum verandert dus niet.

Lees meer: ‘Heeft jouw sector een koopkrachtpremie voorzien?’

En hoe zit het fiscaal?

Het ontwerp van KB behandelt enkel het RSZ-gunstregime van de koopkrachtpremie.  

De regering werkt nog aan een wijziging van de fiscale wetgeving om de koopkrachtpremie die na 31 december 2023 wordt uitgekeerd, ook vrij te stellen van bedrijfsvoorheffing.

We houden jullie verder op de hoogte.

Bron