Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

De 4 voorwaarden om een jobstudent tegen voordelig RSZ-tarief te laten werken

Wil je deze zomer een jobstudent tewerkstellen? Dan is het nu tijd om na te gaan of die student in aanmerking komt voor verminderde RSZ-bijdragen, ook solidariteitsbijdragen genoemd. Dat scheelt namelijk een pak in vergelijking met de gewone socialezekerheidsbijdragen, die je voor een doorsnee werknemer betaalt.

30 mei 2022

De bovengrens van 475 uren

Jij en jouw student kunnen enkel van het RSZ-voordeeltarief gebruik maken als de student hoogstens 475 uren per kalenderjaar werkt. De verminderde RSZ-bijdrage bedraagt dan steeds 8,13%, samengesteld als volgt:

  • 5,42% voor rekening van de werkgever (hier moet nog 0,01% bijgevoegd worden voor het Asbestfonds)
  • 2,71% voor rekening van de student

Meer uren toegestaan in sommige sectoren door corona

Als reactie op de coronacrisis wordt in de volgende sectoren en tijdens de volgende kwartalen geen rekening gehouden met de gewerkte uren, voor de berekening van de limiet van 475 uur:

Sector:

Uren die niet meetellen:

Zorg en onderwijs

1ste en 2de kwartaal van 2022

(januari tot en met juni)

Alle andere sectoren

 

45 uur in het 1ste kwartaal van 2022

(januari tot en met maart)

Voorbeeld

Jouw restaurant Alacarte werft voor de maanden juli en augustus 2022 een student aan die gedurende 6 weken 20 uren per week komt werken. Ook in september komt de student gedurende 3 weken 20 uren per week werken. Dat maakt een totaal van 180 uren (= 9 weken × 20 uren).

De student had tot en met 30 juni 2022 al 240 uur gewerkt als student in een voedingswinkel. Daarvan werkte hij 120 uur tot en met 31 maart. De student heeft op 30 september 2022 dus 420 uur als student gewerkt (= 240 + 180).

Je bent zeer tevreden over de student en je wil deze vanaf oktober tot december nog graag elk weekend 8 uur laten werken. Dat zijn dus nog eens 96 uren (12 weken × 8 uren). De student zal dan op het einde van het jaar 516 uren gewerkt hebben.

►Normaalgezien zou je voor de laatste 41 uren (= 516 – 475) de gewone patronale RSZ-bijdrage verschuldigd zijn. En voor de student zou je voor die uren 13,07% persoonlijke RSZ-bijdragen moeten inhouden.

► Dankzij de maatregel van de regering moet je echter geen rekening houden met de 45 uur die van januari tot maart gepresteerd werden. De student presteerde dus slechts 471 uren in 2022. Zowel jij als de student betalen in 2022 dus enkel de 8,13% solidariteitsbijdragen.

Hoe zit het fiscaal?

Over het algemeen is er geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de eerste 475 uren studentenarbeid per kalenderjaar die onderworpen zijn aan de verminderde solidariteitsbijdragen.

De regels over de inhouding van de bedrijfsvoorheffing werden zodanig aangepast dat de uren die studenten werken in het eerste en tweede kwartaal 2022 in de zorg- en onderwijssector niet in aanmerking worden genomen om te bepalen of deze 475 uren zijn bereikt. Datzelfde geldt ook voor de 45 uur in de andere sectoren in het eerste kwartaal van 2022.

Bijgevolg is geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de bezoldiging van deze vrijgestelde uren studentenarbeid.

De 3 andere voorwaarden

Verlies echter niet uit het oog dat daarnaast ook 3 andere voorwaarden vervuld moeten zijn:

  • Er moet een schriftelijke studentenovereenkomst worden gesloten (voor een periode van maximaal 12 ononderbroken maanden). We gaan hier binnenkort in een apart artikel dieper op in
  • De studentenarbeid moet worden verricht tijdens de perioden van niet-verplichte aanwezigheid bij de lessen
  • Tot slot moet voor de tewerkstelling van de student een Dimona STU-aangifte (per kwartaal) worden verricht, en dit ten laatste op de dag waarop de student het werk aanvat. Als de Dimona te laat wordt verricht, worden de gewerkte uren geacht buiten het contingent te vallen en worden de gewone socialezekerheidsbijdragen erop ingehouden! Met andere woorden, met een tijdige Dimona kan je werkuren als student reserveren

Controleer hoeveel uren jouw student al heeft gewerkt

Je kan het resterende dagenquotum voor het kalenderjaar controleren via de toepassing Student@work. Zo moet je niet wachten tot je de student via de Dimona aangeeft om te weten of het maximaal aantal toegestane uren is overschreden.

Je kunt studenten ook vragen om een attest te bezorgen waardoor je het saldo aan uren kent. Dit attest bevat een toegangscode tot de applicatie, die je een overzicht geeft van de meest recente situatie van de student, met name het aantal gewerkte uren (deze code heeft een beperkte geldigheidsduur). De student kan zijn quotum gemakkelijk raadplegen via de gratis toepassing Student@work.

Voer tijdig de Dimona uit!

Deze regel is heel belangrijk! Als je de Dimona-aangifte te laat indient, worden alle geplande uren geacht buiten het contingent te zijn gewerkt, zodat de normale bijdragen verschuldigd zijn.

Meer weten?

Je vindt volledige informatie over de spelregels voor de toepassing van de verminderde bijdragen in ons dossier Contracten en clausules > Studenten > Socialezekerheidsaspecten

Bron

  • Artikel 17bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969  tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
Studenten