Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Covid Safe Ticket verlengd in Wallonië en Brussel

Het Covid Safe Ticket is nu algemeen bekend. Het goede nieuws voor u als werkgever is dat dit CST niet vereist is voor het personeel dat u tewerkstelt. Dit document brengt echter wel een reeks andere verplichtingen met zich mee.

18 januari 2022
Lex4You Employers - All Themes

Het CST werd 3 maanden geleden ingevoerd in het Brussels Gewest en eind januari zal het in het Waals Gewest ook 3 maanden in werking zijn. Er is voorzien in een mogelijkheid tot verlenging, die de gewesten hebben aangegrepen naar aanleiding van de komst van de Omikronvariant en de evaluatie door de instanties die de epidemiologische situatie opvolgen.

De Brusselse en Waalse CST’s zullen bijgevolg worden verlengd tot 15 april 2022.

 

Het CST in het Brussels Gewest

In het Brussels Gewest is de regelgeving over de CST op 15 januari afgelopen. De Brusselse regering heeft echter een verlenging met 3 maanden voorgesteld. Die werd op 13 januari door het Brussels Parlement in plenaire zitting goedgekeurd en de dag nadien gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De toepassingsvoorwaarden van het Brusselse CST blijven ongewijzigd, op één klein detail na. Er zijn twee uitzonderingen op het principe dat bezoekers pas vanaf 16 jaar een CST hoeven over te leggen: massa-evenementen en zorginstellingen voor kwetsbare personen, waar dit vanaf 12 jaar vereist is. Deze leeftijd zal binnenkort worden opgetrokken tot 12 jaar en drie maanden.

U vindt meer informatie in ons artikel van 11 oktober 2021 of in de FAQ per gewest.

 

Het CST in het Waals Gewest

In het Waals Gewest loopt de regelgeving over de CST af op 31 januari. Op 10 januari heeft ook de Waalse regering beslist de maatregel te verlengen tot 15 april 2022. Daartoe werd een ontwerpdecreet aangenomen, dat ook vorige donderdag door het Waalse Parlement werd aanvaard.

Ook hier zullen de toepassingsvoorwaarden van het CST in principe ongewijzigd blijven. Zie voor meer informatie ons artikel van 24 september 2021 of de website van het Waals Gewest.

 

En het Vlaamse CST?

Het Vlaamse CST is nog van toepassing tot het einde van deze maand. Bij het schrijven van dit artikel was er nog geen beslissing genomen over een eventuele verlenging van deze maatregel. Wij houden u op de hoogte. Meer informatie over dit CST vindt u hier.

 

Bronnen:

 

 

Brussel
Wallonië