Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

COVID-19 - Wat is de situatie vandaag?

Op dit moment is het coronavirus nog goed onder controle. We verwachten echter een nieuwe piek van infecties te vergelijken met de jaarlijkse grieppiek. Het is dus belangrijk om de meest kwetsbare mensen te beschermen tegen COVID-19 evenals de werknemers actief in de zorgsector. Hieronder vind je de meest gestelde vragen hierover.

2 oktober 2023

Wat is de situatie op 02.10.2023?

De generieke gids, gepubliceerd op 7 maart 2022 is nog steeds van kracht. We zijn nog steeds in waakzaamheidsfase. Bij belangrijke uitbraak in bedrijf kan men in overleg arbeidsarts overgaan naar oranje fase en gebruik mondmasker terug invoeren.

Actuele informatie over verder verloop epidemie kan je terugvinden op volgende site https://www.info-coronavirus.be/nl/ 

 

Wat is onze aanbeveling naar werknemers met medische klachten?

De werkgever kan een werknemer die belangrijke symptomen heeft, vragen om naar de huisarts te gaan en zich ziek te melden. Mogelijk kan er discussie zijn met de huisarts bij zeer lichte symptomen. Je kan een werknemer in dergelijke situatie of een werknemer zonder symptomen niet verbieden het werk te hervatten ook al heeft hij een positieve test. Er is geen verplichte isolatieperiode van 7 dagen na een positieve COVID-test. Je kan wel thuiswerk aanbieden of meer afgezonderd werk opteren.

Bij licht symptomen van luchtweg infectie (hoest, niezen…) is het steeds aanbevolen om een mondneusmasker te dragen, vooral bij contact met oudere of kwetsbare mensen. Ook andere hygiëneaanbevelingen om de overdracht van luchtweginfecties te beperken, zoals handen wassen, afstand houden en goede ventilatie, zijn aanbevolen. De eigen verantwoordelijkheid om je zelf, je collega’s en anderen te beschermen is belangrijk. J

Het uitvoeren van zelftesten heeft op dit moment weinig zin. Bij een positieve test en zonder symptomen mag een werknemer immers terug naar het werk en bij een negatieve test ga je er misschien ten onrechte van uit dat het geen Covid is en laat men  alle preventieve maatregelen achter wege.

Bij uitbraak in het bedrijf kan men in overleg arbeidsarts overschakelen naar de oranje fase en bijkomende maatregelen treffen om verdere verspreiding in het bedrijf tegen te gaan

 

Wat is onze aanbeveling over ventilatie?

De adviezen van Sciensano zijn duidelijk: Goede binnenlucht draagt bij tot onze gezondheid en ons welzijn. Daarom wordt aanbevolen een CO2-meter te gebruiken in ruimten waar publiek aanwezig is. Een CO2-meter is een apparaat dat de CO2-concentratie in een bepaalde ruimte meet. Het gebruik van zo’n meter helpt de bevolking te beschermen tegen de besmettingsrisico’s die verbonden zijn aan een slechte binnenluchtkwaliteit. Als de CO2-concentratie in een ruimte de drempel van 900 ppm overschrijdt, wordt sterk aanbevolen om gebruik te maken van een efficiënt luchtventilatiesysteem en luchtzuiveringssystemen.

Op basis van de expertise die tijdens de COVID-19-pandemie werd opgedaan, voert de FOD Volksgezondheid een beleid dat specifiek op de binnenluchtkwaliteit is gericht. Dat beleid is gebaseerd op een generieke en transversale wet: de wet van 6 november 2022 betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn, die op 1 december 2022 gepubliceerd werd. De toepassing van de wet schept geen directe verplichtingen voor de betrokken sectoren. Die verplichtingen en het tijdschema voor de invoering ervan zullen de komende maanden worden bepaald en bekendgemaakt. 

Meer info? https://www.info-coronavirus.be/nl/ventilatie/

 

Vaccinatie COVID-19. Voor wie?

Volgens het Advies van de Hoge Gezondheidsraad, is de risicogroep voor COVID-19 vaccinatie grotendeels gelijk aan die voor griepvaccinatie:

  • iedereen van 65 jaar of ouder of in langdurige zorg
  • personen met eerder vastgestelde comorbiditeiten
  • personen met een verzwakte weerstand
  • zwangere vrouwen
  • personen werkzaam in de zorgsector in en buiten zorginstellingen

Andere individuele personen zijn vrij om zich te laten vaccineren (maar is niet specifiek aanbevolen).

 

Kunnen het griepvaccin en het COVID-19 vaccin worden gecombineerd?

Het is theoretisch mogelijk om het griepvaccin en covid vaccin samen te plaatsen. Vaccinatie voor Covid wordt echter aangeraden vanaf half september tot begin november. Vaccinatie voor Influenza wordt pas aangeraden vanaf half oktober tot december. De overlapperiode is dus beperkt waardoor in de praktijk beide vaak afzonderlijk zullen worden toegediend.

 

Covid-19 vaccinatie bij ondernemingen?

Ondernemingen uit de zorgsector in Vlaanderen en Brussel kunnen beroep doen op de externe dienst voor hulp bij vaccinatie Covid. Externe diensten worden hiervoor niet gesubsidieerd en moeten de inzet van hun werknemers in voorkomend geval tariferen aan het wettelijk uurtarief. Dit kan indien van toepassing met preventie-eenheden betaald worden. Die ondernemingen kunnen de vaccinatie ook volledig zelf organiseren. Werknemers uit de zorgsector kunnen overigens ook beroep doen op apotheker of huisarts voor nieuwe vaccinatie. Om logistieke redenen vragen is het wel gemakkelijker dat ondernemingen die toegang hebben tot vaccinnet zelf hun eigen vaccins bestellen en deze bij hen laten leveren. Op die manier kan de koude keten beter worden gerespecteerd.

Indien een werkgever uit de zorgsector beroep wil doen op de externe dienst voor het bestellen van vaccins is het belangrijk te weten dat de externe dienst in voorkomend geval ook verantwoordelijk is voor de plaatsing van de vaccins en voor registratie van de gevaccineerde personen in vaccinnet. De externe diensten kunnen dus niet optreden als apotheker om vaccins te leveren.

De externe dienst kan ook niet worden ingeschakeld voor vaccinaties in Wallonië en ook niet in bedrijven die niet tot de zorgsector behoren.