Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Brusselse mobiliteitsenquête: bezorg deze tegen uiterlijk 31 januari!

Als uw onderneming meer dan 100 werknemers tewerkstelt op eenzelfde site in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bent u wettelijk verplicht om de drie jaar (ditmaal vier jaar wegens de pandemie) een bedrijfsvervoerplan (BVP) op te stellen en een aantal verplichte maatregelen in te voeren.

12 januari 2022
Lex4You Employers - All Themes

Het BVP heeft een dubbel doel: 

  • verminderen van de milieu-impact van het verkeer dat uw onderneming genereert (verbetering van de luchtkwaliteit)
  • en verminderen van de opstoppingen op de wegen in het Brussels Gewest (verbetering van de mobiliteit).

Concreet betekent dit dat uw maatregelen de overstap van gemotoriseerde verplaatsingen naar meer duurzamere vervoersmiddelen moeten bevorderen.

Geen dubbele enquête voor Brusselse werkgevers

Als u het BVP-formulier online instuurt, kunt u ook antwoorden op de federale mobiliteitsenquête over woon-werkverkeer. U hoeft de verplichtingen dus niet afzonderlijk te vervullen.

Opgelet:

  • U moet het BVP-formulier invullen, niet het federale formulier
  • U moet het advies van de ondernemingsraad vragen en dat vermelden
  • Het kan zijn dat u een site heeft die enkel beoogd worden door de federale verplichting (site in Wallonië of Vlaanderen, of site tussen de 30 en 100 werknemers in Brussel)

BVP: voor wie en tegen wanneer?

Alle openbare of privébedrijven die meer dan 100 werknemers op eenzelfde site (gebouw en aanhorigheden) tewerkstellen moeten op de referentiedatum van 30 juni 2021 een BVP opstellen.

Dat BVP moet uiterlijk op 31 januari 2022 worden bezorgd aan het Brussels Instituut voor Leefmilieu. U vindt een gedetailleerd tijdschema op de website van Leefmilieu Brussel.

De berekeningsmethode van de 100 werknemers is dezelfde als de methode die wordt gebruikt om uit te maken of u in uw onderneming sociale verkiezingen moet organiseren.

 

BVP: modelformulier

Het BVP moet worden opgesteld volgens het modelformulier dat ter beschikking is op de website van Leefmilieu Brussel.

Dat formulier bevat ten minste de volgende informatie:

  • Algemene informatie van uw onderneming
  • Een diagnose en analyse over onder meer het aantal op de site tewerkgestelde werknemers, de voor woon-werkverkeer gebruikte vervoersmiddelen, de bereikbaarheid van de site, enz.
  • Het actieplan met de doelstellingen van de onderneming rond modal shift en rationalisering van de verplaatsingen en de verplichte acties en andere acties die de onderneming in dat verband zal nemen

 

Vergeet de verplichte maatregelen niet!

U merkt het: in tegenstelling tot de federale mobiliteitsenquête is de Brusselse enquête niet louter een inzameling van gegevens.

U vindt een overzicht van de maatregelen die verplicht zijn in het kader van het actieplan op de website van Leefmilieu Brussel.

 

Bronnen:

 

Brussel