Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Binnenlandse dienstreizen: geïndexeerde bedragen vanaf 1 april 2022

Werknemers of bedrijfsleiders die beroepsverplaatsingen doen binnen België maken logischerwijze onkosten (maaltijden, verblijf). Onder bepaalde voorwaarden mag de werkgever deze onkosten vrij van belastingen terugbetalen. Door de overschrijding van de spilindex werden de forfaits die fiscus aanvaardt, al verschillende keren geïndexeerd.

1 april 2022

Op 1 april 2022 zullen deze bedragen opnieuw verhogen.

Wat zijn de nieuwe bedragen?

Forfaitaire dagvergoeding
 • Bedrag van toepassing tot 30 september 2021: 17,41 euro per dag
 • Bedrag van toepassing van 1 oktober 2021 tot 31 januari 2022: 17,75 euro per dag
 • Bedrag van toepassing van 1 februari 2022 tot 31 maart 2022: 18,11 euro per dag
 • Bedrag van toepassing vanaf 1 april 2022: 18,47 euro per dag
Forfaitaire maandvergoeding (maximum 16 keer de forfaitaire dagvergoeding)
 • Bedrag van toepassing tot 30 september 2021: 278,56 euro per maand
 • Bedrag van toepassing van 1 oktober 2021 tot 31 januari 2022: 284 euro per maand
 • Bedrag van toepassing van 1 februari 2022 tot 31 maart 2022: 289,76 euro per maand
 • Bedrag van toepassing vanaf 1 april 2022: 295,52 euro per maand
Aanvullende vergoeding verblijfskosten
 • Bedrag van toepassing tot 30 september 2021: 130,57 euro per nacht
 • Bedrag van toepassing van 1 oktober 2021 tot 31 januari 2022: 133,18 euro per nacht
 • Bedrag van toepassing van 1 februari 2022 tot 31 maart 2022: 135,84 euro per nacht
 • Bedrag van toepassing vanaf 1 april 2022: 138,57 euro per nacht

Een woordje toelichting bij deze bedragen

De forfaitaire dagvergoeding

Deze vergoeding dekt maaltijdkosten. Ze kan vrij van belastingen worden toegekend op voorwaarde dat:

 • De verplaatsing minimum 6 uur duurt
 • De werkgever of een derde de kosten van de maaltijd niet op zich neemt (bv. gratis maaltijd aangeboden door een klant)
 • Er geen ander voordeel wordt toegekend om de maaltijdkosten te dekken (bv. bedrijfsrestaurant bij de klant waar de maaltijd kan worden genuttigd)

Een forfaitaire maandvergoeding voor reizende functies

Deze vergoeding kan worden toegekend aan werknemers of bedrijfsleiders met een “reizende functie” (dit blijkt bijvoorbeeld uit de arbeidsovereenkomst). In dit geval geldt de voorwaarde dat de verplaatsing minimum 6 uur moet duren niet.

Deze vergoeding is gelijk aan maximum 16 keer de forfaitaire dagvergoeding voor een voltijder (het aantal wordt vastgelegd op basis van de prestaties van het voorgaande jaar).

Ook bij de forfaitaire maandvergoeding is het niet toegelaten dat de werkgever of een derde bijkomend de kosten van de maaltijd op zich neemt. Er mag ook geen ander voordeel voorhanden zijn om de maaltijdkosten te dekken.

Het supplement voor de nacht

Is de werknemer of bedrijfsleider verplicht om in België buiten zijn woonplaats te logeren? Dan mag een aanvullende vergoeding voor huisvestingskosten worden toegekend.

Ook hier mag de huisvesting niet door de werkgever of een derde ten laste worden genomen en er mag ook geen gelijkaardig voordeel worden toegekend (bv. gratis logies).

Worden deze bedragen ook door de RSZ aanvaard?

In het verleden werden reeds inspanningen geleverd om de onkostenvergoedingen die de fiscus enerzijds en de RSZ anderzijds aanvaarden, op één lijn te brengen. Spijtig genoeg hanteren beide instanties voor de binnenlandse dienstreizen nog andere regels en bedragen.

Concreet aanvaardt de RSZ dat volgende forfaits vrij van sociale bijdragen worden toegekend:

 • Een baanvergoeding van 10 euro per dag voor niet-sedentaire werknemers
  • Dit zijn werknemers die verplicht zijn om zich minimum 4 opeenvolgende uren tijdens de werkdag te verplaatsen
  • Deze vergoeding wordt gerechtvaardigd door de afwezigheid van faciliteiten (bv. toiletten, wasplaatsen,…) die normaal voorhanden zijn in een onderneming
 • Een maaltijdvergoeding van 7 euro per dag voor niet-sedentaire werknemers
  • Dit bedrag wordt slechts aanvaard wanneer de werknemer niet anders kan dan een maaltijd buitenshuis te gebruiken
  • Wordt ook een maaltijdcheque toegekend? Dan zal het patronaal gedeelte van deze maaltijdcheque van de maaltijdvergoeding worden afgetrokken
 • Een toeslag van 35 euro per nacht voor verblijfskosten in België
  • Voorwaarde is dat de werknemer niet naar huis kan voor de nacht omdat de werkplaats te ver verwijderd is
  • Deze vergoeding dekt de kosten voor het avondmaal, de logies en het ontbijt

Wat doet Securex voor u?

Heeft u vragen over de geïndexeerde bedragen voor binnenlandse dienstreizen? Of in het algemeen over de terugbetaling van onkosten aan uw werknemers? Aarzel dan niet om uw Legal Advisor te contacteren via myHR@securex.be.

Voordelig verlonen
Inhoudingsplicht