Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Binnenkort opnieuw te warm om te werken? Voorzie alternatieve uurroosters

Vandaag wordt het al warm en hittegolven zijn nooit uit te sluiten. Overweeg daarom om de uurroosters van jouw werknemers aan te passen om de warmste uren van de dag te vermijden. We geven je graag enkele mogelijkheden.

9 juli 2024

Tijdelijke aanpassing zonder wijziging van jouw arbeidsreglement

Ten eerste kan je jouw werknemers vragen om tijdelijk vroeger te beginnen werken, of tijdelijk later te stoppen.

Het meest flexibele systeem om dat te doen, vereist geen wijzigingen van het arbeidsreglement. Je moet enkel een bijlage bij de arbeidsovereenkomst toevoegen dat het tijdelijke uurrooster vermeldt.  Jouw werknemer moet daar dan wel mee instemmen. Bovendien kan je dit systeem enkel gebruiken voor een tijdelijke wijziging van de uurroosters. Wil je het rooster permanent veranderen, dan moet je het arbeidsreglement wijzigen.

Het tijdelijke nieuwe uurrooster moet je ook vermelden in een gedateerde en ondertekende kennisgeving die u ten minste 24 uur op voorhand in de bedrijfslokalen afficheert. De kennisgeving moet ook de datum vermelden waarop de nieuwe regeling in werking treedt.

Let er op dat je arbeid tussen 20 uur en 6 uur vermijdt, dat wordt namelijk gezien als verboden nachtwerk. Er bestaan wel enkele uitzonderingen.

De kennisgeving moet het volgende vermelden :

  • De wijziging van het uurrooster
  • De datum van inwerkingtreding
  • De datum van de kennisgeving
  • Jouw handtekening

Raadpleeg je Securex Legal Advisor of Consultant als je meer info wenst, of hulp bij het opstellen van de bijlage bij de arbeidsovereenkomst van jouw werknemer.

Flexibele uurroosters

Je hebt ook de mogelijkheid om de uurroosters te variëren naargelang de activiteit en de behoeften van je onderneming ("piekuren" en "daluren"). Je kan gebruik maken van dergelijke alternatieve werkroosters (minimaal en maximaal uurrooster), als die vermeld zijn in het arbeidsreglement.

Je zou dan in de zomer bijvoorbeeld lichtere werkroosters kunnen plannen, als de aard van het werk in jouw onderneming dat rechtvaardigt.

Om van deze flexibele werkroosters gebruik te kunnen maken, moet je bepaalde (vorm)voorwaarden naleven. Bovendien moet je er rekening mee houden dat die werkroosters ook perioden van intensievere activiteit inhouden, die misschien niet geschikt zijn voor jouw onderneming.

Voor meer info kan je terecht bij jouw Securex Legal Advisor of Consultant. In onze e-Shop vind je een template voor het invoeren van flexibele werkroosters, die je aan het arbeidsreglement kunt toevoegen via de daarvoor vereiste wijzigingsprocedure.

Glijdende uurroosters

Een derde mogelijkheid is het gebruik van glijdende uurroosters. Je legt dan via een collectieve arbeidsovereenkomst in de onderneming (ondernemings-cao) of via het arbeidsreglement vast wanneer jouw werknemers verplicht aanwezig moeten zijn.

Je bepaalt tegelijk een variabele periode waarin jouw werknemers zelf kunnen kiezen wanneer ze hun werkdag beginnen en eindigen. Zij mogen ook beslissen wanneer ze hun pauzes nemen, binnen vastgelegde uurgrenzen.

Tot slot moet je een tijdregistratiesysteem invoeren, zodat je kunt nagaan hoeveel uren jouw werknemers hebben gewerkt.

Aarzel niet om je Securex Legal Advisor of Consultant om advies te vragen. In onze e-Shop vind je een template voor een bijlage over de glijdende werkuren, die je in het arbeidsreglement kunt opnemen door de vereiste wijzigingsprocedure te volgen.  De template bevat ook een praktische toelichting.

Bronnen