Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Binnenkort ook IFIC in de Waalse en Brusselse federale gezondheidsinstellingen

In juli 2020 besliste de Waalse regering (non-profit akkoord 2021-2024) om een financiering te voorzien om de lonen in de Waalse gezondheidsinstellingen aantrekkelijker te maken. En om ze in lijn te brengen met de barema’s van de federale gezondheidsinstellingen.

7 februari 2022

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming, werden immers een aantal bevoegdheden verschoven naar de regio’s.In dit kader werd de CAO van 11/10/2021 gesloten. Hierin werd beslist om de IFIC volledig uit te rollen in de Waalse federale instellingen.

Wat betekent dit concreet?

De uitrol van de IFIC, betekent dat er in deze sectoren een nieuwe functieclassificatie en een nieuw loonmodel zal ingevoerd worden.

Over welke sectoren gaat het ?

Het betreft de volgende sectoren :

PC

Instellingen

330.201

rusthuizen voor bejaarden

rust- en verzorgingstehuizen

dagverzorgingscentra

zorgcentra

dagverzorgingscentra

bejaardentehuizen voor kort verblijf

psychiatrische verzorgingstehuizen

330.204

centra voor functionele revalidatie, met inbegrip van multidisciplinaire ondersteuningsteams voor palliatieve zorg

330.206

Initiatieven van beschut wonen

Hoe zal deze procedure verlopen?

Deze procedure bestaat uit verschillende fases.

In een eerste fase moeten de instellingen een aantal (loon en persoons) gegevens overmaken aan IFIC, op basis waarvan IFIC de nodige inschattingen qua subsidies en financiering kan doen.Fase 1 : Tegen 18/4/2022 ten laatste moet deze rapportering – via de IFIC tool gebeuren

Deze tool kan u hier vinden.

Het is de bedoeling dat de werkgever uiterlijk tussen 09/01/2023 en 16/01/2023 aan iedere werknemer individueel zijn of haar sectorale referentiefunctie toewijzing meedeelt.

Alle voorwaarden zijn dus momenteel nog niet gekend.Deze worden verder uitgewerkt eens IFIC alle loongegevens van alle instellingen heeft verzameld.

En de Brusselse instellingen?

Ook hier werd er een akkoord bereikt over de financiering voor de implementatie van het IFIC loonbarema en -loonclassificatie.

De instellingen in het Brusselse Gewest werden gecontacteerd om deel te nemen aan een voorbereidende studie.

Van zodra wij bijkomende informatie hebben leest u het op L4Y.Lees zeker ook het persbericht van minister president Rudy Vervoort.

Wat doet Securex voor U ?

Wij houden u uiteraard op de hoogte van het verdere verloop van deze procedure.Neem zeker een kijkje op de IFIC -pagina.Ook verdere verloop van de procedure kan u hier op volgenVoor bijkomende info kan u ook steeds terecht bij uw legal advisor via myhr@securex.be.

Sectornieuws