Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Binnenkort een verplichte fietsvergoeding

De zachte mobiliteit heeft de wind in de zeilen. De sociale partners hebben een cao afgesloten over een verplichte fietsvergoeding voor alle werknemers die de fiets gebruiken voor het woon-werkverkeer.

26 januari 2023

Wat zijn de toekenningsvoorwaarden voor de vergoeding?

Op 24 januari hebben de sociale partners op nationaal niveau een collectieve arbeidsovereenkomst (cao nr. 164) afgesloten over een fietsvergoeding voor de woon-werkverplaatsingen

Die cao regelt de toekenningsvoorwaarden voor de vergoeding:

  • Het gaat om een aanvullende cao. Dat betekent dat die enkel van toepassing is als er geen vergoeding voorzien wordt in een sectorale- of ondernemingscao. 
  • Er word een bedrag van 0,27 euro per kilometer voorzien. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Als er op sectoraal of ondernemingsniveau een lager bedrag wordt voorzien, blijft dat lagere bedrag van toepassing.
  • De vergoeding wordt voor maximaal 40 kilometer per dag toegekend (20 km per enkel traject).
  • De werknemer moet de fiets regelmatig gebruiken voor de woon-werkverplaatsingen (bijvoorbeeld ten minste één keer per week). 
  • Indien de werknemer voor die verplaatsingen gebruik maakt van verschillende vervoerswijzen, waaronder de fiets, heeft hij de mogelijkheid om voor elk daarvan een vergoeding van zijn werkgever te ontvangen, op voorwaarde dat die verschillende vergoedingen betrekking hebben op:
    • Hetzij verschillende gedeelten van het woon-werktraject
    • Hetzij hetzelfde traject (of hetzelfde gedeelte daarvan) dat in verschillende perioden van het jaar wordt afgelegd
  • Tenslotte moet de werknemer het vervoersmiddel kiezen dat het best aan zijn noden is aangepast. Hetzelfde traject of deel van het traject kan niet dubbel vergoed worden.

Om het bedrag van de tegemoetkoming van de werkgever te bepalen, dient de werknemer een verklaring op erewoord in te vullen en te ondertekenen waarin hij het aantal kilometers vermeldt dat hij met de fiets aflegt tussen zijn woonplaats en de plaats van tewerkstelling, en het betrokken aantal dagen in die maand.

Bedrag van 0,27 euro 

Dit bedrag is hetzelfde als het maximumbedrag dat in 2023 fiscaal en sociaal wordt vrijgesteld. Het bedrag uit de cao wordt automatisch jaarlijks geïndexeerd om dit maximumbedrag te volgen.

De fietsvergoeding is bovendien volledig aftrekbaar als beroepskost. 

Wanneer treedt de cao in werking?

De cao treedt vanaf 1 mei 2023 in werking. In 2024 wordt de cao geëvalueerd.

Wat doet Securex voor jou?

Ons sociaal secretariaat berekent de fietsvergoeding automatisch. En dat op basis van de voorwaarden die in je sector of onderneming van toepassing zijn.

Wil je meer weten over de vergoeding in jouw paritair comité? Check dan de informatie over jouw paritair comité op Lex4You

Bron

 

Vervoerskosten