Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Belastingvrijstelling steunzones: grote ondernemingen komen opnieuw in aanmerking

Sinds 25 juli 2022 kunnen grote ondernemingen die investeren in een steunzone opnieuw het formulier 274 indienen en zo een vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing verkrijgen.

28 september 2022

Wat is de fiscale maatregel voor steunzones?

Werkgevers die investeren in een steunzone om nieuwe arbeidsplaatsen te creëren, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 25%.

Zowel kmo’s als grote ondernemingen kunnen van deze maatregel gebruik maken. De toepassingsvoorwaarden van de vrijstelling zijn echter strikter voor grote ondernemingen.

Afschaffing van de opsplitsing in twee groepen van steunzones

Vroeger werd bij de steunzones een onderscheid gemaakt tussen enerzijds steunzones die binnen de steungebieden vallen die waren opgenomen in de regionale steunkaarten (die groep A vormden) en anderzijds zones die niet op deze kaarten waren opgenomen (die groep B vormen).

Om in aanmerking te komen voor de belastingvrijstelling moesten grote ondernemingen, d.w.z. ondernemingen die niet onder de definitie van kmo vallen, een investering doen in een inrichting in groep A.

Omdat er bovendien sinds 1 januari 2022 geen regionale steunkaart voor België meer is voor de periode 2022-2027 kwamen grote ondernemingen in de zones van groep A tijdelijk niet meer in aanmerking voor de fiscale steun aan steungebieden.

Maar in juli 2022 heeft de Commissie de nieuwe regionale steunkaart goedgekeurd, die geldt voor de periode 2022-2027. Deze kaart bepaalt de gebieden die in aanmerking komen voor de regionale investeringssteun en de maximale steunintensiteit, d.w.z. de maximale steunpercentages die door de regio's voor een investeringsproject kunnen worden toegekend.

Bovendien schrapt de wet van 5 juli 2022 houdende diverse fiscale bepalingen de onderverdeling in twee groepen steunzones en vervangt deze door een rechtstreekse verwijzing naar de Belgische regionale steunkaart.  Zo kan de regionale steunkaart een rechtstreekse fiscale invloed hebben (voor de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing) en wordt vermeden dat de wetgever moet ingrijpen telkens de regionale steunkaart wijzigt. 

Wat betekent dit concreet?

Dankzij de goedkeuring van de nieuwe regionale steunkaart kunnen grote ondernemingen opnieuw rekenen op de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen in een steunzone. Uiteraard op voorwaarde dat ze alle wettelijke voorwaarden naleven.

Hiertoe moeten ze een formulier 274 SZ indienen bij het bevoegde documentatiecentrum, uiterlijk binnen de derde maand na de investering. De vrijstelling kan niet worden berekend voordat het formulier werd ingediend.

Bovendien wordt de steun niet toegekend voor een nieuwe arbeidsplaats die al was ingevuld bij het indienen van het formulier 274 SZ.

Wat doet Securex voor jou?

Je vindt alle informatie over deze vrijstelling in onze thematische artikelen 'Steunzones' op Lex4You.

Bronnen:

 

Fiscale verminderingen
Bedrijfsvoorheffing