Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Belastingvoordeel in de bouw: minimumuurloon voor 2023 is bekend

Ondernemingen uit de bouwsector en aanverwante sectoren waarvan de werknemers ploegenarbeid uitvoeren op werven kunnen (onder bepaalde voorwaarden) rekenen op een fiscale gunstmaatregel.

27 januari 2023

Dit belastingvoordeel is enkel van toepassing op werknemers met een bepaald minimumloon. In 2023 wordt dit minimum opgetrokken tot 16,02 euro. Goed nieuws! Als gevolg van de hoge inflatie zijn de lonen van de sector van het bouwbedrijf (PC 124) in 2023 sterk gestegen, zodat het minimumloon dat vereist is om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, geen probleem zou mogen vormen.

18% minder bedrijfsvoorheffing betalen

De fiscale gunstmaatregel bestaat uit een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Dit betekent dat de werkgever een deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing mag houden. Sinds 2020 is dit deel gelijk aan 18% van het totaal van de belastbare bezoldigingen van alle betrokken werknemers. 

Vier basisvoorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op deze maatregel moeten de volgende voorwaarden zijn vervuld:

  • Het werk moet in een of meer teams (de officiële term is ploegen) worden verricht die uit ten minste twee personen Er wordt echter geen rekening gehouden met studenten en leerlingen in een alternerende opleiding.
  • Deze personen moeten hetzelfde of complementair werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang.
  • Deze personen verrichten werkzaamheden op werven (de officiële term is werken in onroerende staat op locatie).
  • Tot slot moet de werkgever de betrokken werknemers in 2023 een bruto-uurloon van ten minste 16,02 euro betalen (basisbedrag vóór indexering: 13,75 euro)

Raadpleeg voor meer informatie over deze vrijstellingsvoorwaarden onze informatiefiche op Lex4You.

Een bruto-uurloon van ten minste 16,02 euro

Een van de toepassingsvoorwaarden van deze maatregel is dat de werkgever een bruto-uurloon toekent van ten minste 16,02 euro (bedrag 2023). Met ‘bruto-uurloon’ wordt het loon vóór inhouding van socialezekerheidsbijdragen bedoeld. Bovendien is het een absoluut en forfaitair bedrag.

Dit loon hoeft bijgevolg niet gekoppeld te worden aan een wekelijkse regeling (arbeidsregeling). Bovendien tellen eventuele premies, toeslagen en overloon,… niet mee.

Niet alle werknemers moeten dit minimum ontvangen

Lange tijd werd gedacht dat alle leden van de ploeg dit minimale bruto-uurloon moesten verdienen. Dit principe werd weerlegd door de circulaire van 2 maart 2020het minimale bruto-uurloon hoeft niet voor elke werknemer van de ploeg 16,02 euro (bedrag 2023) te bedragen.

Maar de vrijstelling is enkel van toepassing op het loon van de werknemers die aan dit minimumbedrag komen.

Wat doet Securex voor jou?

Wij berekenen de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor jou, maar doen dat niet automatisch.

Zoals gebruikelijk heb je in het najaar van 2022 de jaarlijkse vraag gekregen of je de vrijstelling wil aanvragen voor 2023. Je kunt ons daartoe altijd uitdrukkelijk toestemming geven, als je dat wenst, via myHR@securex.be.  

Bouwsector
Fiscale verminderingen