Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Belastingvoordeel in de bouw: minimumuurloon voor 2022 is bekend

Ondernemingen uit de bouwsector en aanverwante sectoren waarvan de werknemers ploegenarbeid uitvoeren op werven kunnen (onder bepaalde voorwaarden) rekenen op een fiscale gunstmaatregel.

25 februari 2022

Dit belastingvoordeel is enkel van toepassing op werknemers met een bepaald minimumloon. In 2022 wordt dit minimum opgetrokken tot 14,61 euro. Goed nieuws! Als gevolg van de hoge inflatie zijn de lonen van de sector van het bouwbedrijf (PC 124) in 2022 sterk gestegen, zodat het minimumloon dat vereist is om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, geen probleem zou mogen vormen.

In dit artikel vindt u meer informatie over:

  • Het belastingvoordeel
  • De 4 basisvoorwaarden
  • Het minimumuurloon
  • Bouwsector: ga na of u nog in aanmerking komt!

18% minder bedrijfsvoorheffing betalen

De fiscale gunstmaatregel bestaat uit een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Dit betekent dat de werkgever een deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing mag houden. Sinds 2020 is dit deel gelijk aan 18% van het totaal van de belastbare bezoldigingen van alle betrokken werknemers. 

Vier basisvoorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op deze maatregel moeten de volgende voorwaarden zijn vervuld:

  • Het werk moet in een of meer teams (de officiële term is ploegen) worden verricht die uit ten minste twee personen Er wordt echter geen rekening gehouden met studenten en leerlingen in een alternerende opleiding.
  • Deze personen moeten hetzelfde of complementair werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang.
  • Deze personen verrichten werkzaamheden op werven (de officiële term is werken in onroerende staat op locatie).
  • Tot slot moet de werkgever de betrokken werknemers in 2022 een bruto-uurloon van ten minste 14,61 euro betalen (basisbedrag vóór indexering: 13,75 euro)

Raadpleeg voor meer informatie over deze vrijstellingsvoorwaarden onze informatiefiche op Lex4You.

Een bruto-uurloon van ten minste 14,61 euro

Een van de toepassingsvoorwaarden van deze maatregel is dat de werkgever een bruto-uurloon toekent van ten minste 14,61 euro (bedrag 2022). Met ‘bruto-uurloon’ wordt het loon vóór inhouding van socialezekerheidsbijdragen bedoeld. Bovendien is het een absoluut en forfaitair bedrag.

Dit loon hoeft bijgevolg niet gekoppeld te worden aan een wekelijkse regeling (arbeidsregeling). Bovendien tellen eventuele premies, toeslagen en overloon,… niet mee.

Niet alle werknemers moeten dit minimum ontvangen

Lange tijd werd gedacht dat alle leden van de ploeg dit minimale bruto-uurloon moesten verdienen. Dit principe werd weerlegd door de circulaire van 2 maart 2020het minimale bruto-uurloon hoeft niet voor elke werknemer van de ploeg 14,61 euro (bedrag 2022) te bedragen.

Maar de vrijstelling is enkel van toepassing op het loon van de werknemers die aan dit minimumbedrag komen.

Belangrijke indexering in de bouwsector:

In tegenstelling tot vorig jaar werden de lonen in de bouwsector (in strikte zin, d.w.z. alleen PC 124) op 1 januari 2022 geïndexeerd. Als gevolg van de hoge inflatie zijn de lonen in de bouwsector sterk gestegen en ook de volgende indexeringen in 2022 beloven vrij hoog te zijn.

Het minimale bruto-uurloon dat vereist is om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, zou dit jaar dus geen probleem mogen vormen. Aan deze voorwaarde zal in principe worden voldaan voor alle werknemers in de bouwsector.

Zo is de basisschaal voor categorie I momenteel vastgesteld op 15,207 euro.

Wat doet Securex voor u?

Wij berekenen de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor u, maar doen dat niet automatisch.

Zoals gebruikelijk hebt u in het najaar van 2021 de jaarlijkse vraag gekregen of u de vrijstelling wilt aanvragen voor 2022. U kunt ons daartoe altijd uitdrukkelijk toestemming geven, indien u dat wenst, via myHR@securex.be.  

Bouwsector
Fiscale verminderingen