Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Bedrijfswagens: Nieuwe fiscale en sociale regeling vanaf 1 juli 2023

Vorig jaar nam de regering een reeks maatregelen om naar een meer ecologische mobiliteit te evolueren. Daarom zijn vanaf 1 juli 2023 nieuwe fiscale en sociale regels van toepassing voor voertuigen die niet koolstofneutraal zijn.

2 januari 2023

Wacht niet tot het laatste moment om je nieuwe voertuig te bestellen! Zo vermijd je dat je onder de nieuwe, minder voordelige regeling valt.

Fiscale en sociale regeling, van toepassing vanaf 1 juli 2023

De twee belangrijkste veranderingen die voor die datum worden verwacht, zijn:

  • Beperkte fiscale aftrekbaarheid voor benzine- of dieselwagens
  • Verhoogde solidariteitsbijdrage voor alle wagens

Schrapping van het fiscale voordeel voor benzine- of dieselwagens

We schreven hier al over in ons artikel van 12 december 2022 ,  de fiscale aftrekbaarheid van benzine- of dieselkosten wordt vanaf 1 januari 2023 tot 50% beperkt voor nieuwe herlaadbare hybrides.

Maar de belangrijkste verandering voor de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens zal zich over enkele maanden voordoen, meer bepaald op 1 juli 2023.

Vanaf aanslagjaar 2026 zal de fiscale aftrekbaarheid voor wagens met benzine- of dieselmotor, aangeschaft tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025, namelijk progressief dalen, om tot nul herleid te worden in 2028

Enkel elektrische bedrijfswagens zullen nog 100% fiscaal aftrekbaar zijn tot in 2026.

Het doel van de regering is duidelijk: de fiscale voordelen voor nieuwe bedrijfswagens die niet koolstofneutraal zijn (inclusief plug-inhybrides) geleidelijk afschaffen zodat ze tegen 2026 uit het park verdwijnen. Voor voertuigen zonder nuluitstoot die vanaf 1 januari 2026 worden besteld, zal er dus geen recht op aftrek meer zijn.

Concreet zal de aftrekbaarheid beperkt worden tot:

  • 75% in 2025
  • 50% in 2026
  • 25% in 2027
  • 0% in 2028

Tijdens die overgangsperiode zullen aftrekbaarheidspercentages die hoger zijn dan de bovenstaande waarden, worden teruggebracht tot deze maxima. Het huidige minimale aftrekbaarheidspercentage van 50% (of 40% voor een auto met een CO2-uitstoot hoger dan 200 g/km) zal niet meer van toepassing zijn.

Een wagen (benzine/diesel) van hetzelfde merk met eenzelfde CO2-uitstoot zal minder aftrekbaar zijn als hij na 30 juni 2023 wordt gekocht.

Voor wagens aangeschaft voor 1 juli 2023 zal het huidige stelsel van fiscale aftrekbaarheid van toepassing blijven.

Schematische voorstelling

Auto's besteld

Tussen 01/01/2023 en 30/06/2023

Tussen 01/07/2023 en 31/12/2025

Tussen 01/01/2026 en 31/12/2026

Vanaf 01/01/2027

Plug-inhybrides

 

Fiscale aftrekbaarheid van benzine- of dieselkosten beperkt tot 50%

 

 

 

 

 

Geen recht op aftrek meer

Voertuigen zonder nuluitstoot (inclusief plug-inhybrides)

 

Huidige aftrekbaarheidsregeling

Aftrekbaarheid geleidelijk verminderd (vanaf aanslagjaar 2026)

Voertuigen met nuluitstoot

 

100% aftrekbaarheid

Aftrekbaarheid geleidelijk verminderd

Verhoging van de solidariteitsbijdrage vanaf 1 juli 2023

Om de vergroening van het autopark te versnellen, zal de solidariteitsbijdrage geleidelijk stijgen voor alle wagens die vanaf 1 juli 2023 worden besteld. Vanaf 1 juli 2023 wordt ze met een bepaalde factor vermenigvuldigd. Maar die stijging wordt pas vanaf 1 januari 2025 van kracht.

Raadpleeg voor meer informatie over dit onderwerp ons artikel van 1 juli 2022.

Wat wordt bedoeld met ‘aangekocht’?

Nu de nieuwe fiscale en sociale regels zijn vastgesteld, blijft één vraag over: hoe bewijs je dat een voertuig inderdaad is ‘aangekocht’ vóór de ingangsdatum van de nieuwe regels?

In dit verband heeft de fiscus verduidelijkt dat rekening wordt gehouden met de datum waarop de bestelbon wordt opgesteld en ondertekend door de verkoper en de belastingplichtige-koper van het voertuig of, als ze voor een leaseformule kiezen, de datum waarop de leaseovereenkomst wordt ondertekend door de verhuurder en de belastingplichtige-huurder.

Als je voor een niet-koolstofneutraal voertuig kiest, zorg er dan voor dat je de bestelbon of het leasecontract vóór 1 juli 2023 ondertekent! Zo vermijd je dat je onder de nieuwe belastingregeling valt, namelijk een beperkte fiscale aftrekbaarheid en een verhoogde solidariteitsbijdrage.

De leveringsdatum heeft weinig belang

De leveringsdatum van het voertuig heeft dus geen invloed op de geldende sociale en fiscale regels. Bovendien heeft de wetgever geen maximale leveringsdatum vastgelegd voor de bestelde voertuigen. Een frauduleuze regeling waarbij vόόr 1 juli 2023 een bestelbon (of een leasingcontract) wordt ondertekend met een zeer late leverdatum, enkel om de sociale en belastingregels te omzeilen, kan een geschil met de fiscus als gevolg hebben.

Voorbeeld

Peter koopt een voertuig met fossiele brandstof en ondertekent de bestelbon in juni 2023. Door de lange levertijden neemt hij het voertuig echter pas 6 maanden later in ontvangst, dus na 1 juli 2023. Dit voertuig wordt op basis van de bestelbon beschouwd als ‘aangekocht’ vóór 1 juli 2023, ook al is het op dat moment nog niet geleverd.

Hoe zit het met leasing als het contract wordt verlengd of de aankoopoptie na 1 juli 2023 wordt gelicht?

Naar aanleiding van een parlementaire vraag legde de fiscus uit dat de huidige fiscale en sociale regeling van toepassing blijft voor voertuigen die vόόr 1 juli 2023 werden aangekocht, geleased of gehuurd. Dit zelfs als het bedrijf de in het leasing- of huurcontract opgenomen aankoopoptie pas na 1 juli 2023 licht. 

Hetzelfde geldt voor de verlenging van een leasing- of huurcontract wanneer hierin was voorzien in het oorspronkelijke contract (afgesloten vóór 1 juli 2023).

Het lichten van de aankoopoptie door het bedrijf en de verlenging van het contract worden niet als een nieuwe aankoop beschouwd. In dit geval is dus noch de geleidelijke vermindering van de fiscale aftrekbaarheid, noch de verhoging van de solidariteitsbijdrage van toepassing.

Let op! Zowel de koopoptie als de verlengingsoptie moeten zijn opgenomen in het leasing- of huurcontract dat vóór 1 juli 2023 is gesloten. Anders wordt de uitoefening van de koopoptie of de verlenging na 1 juli 2023 gelijkgesteld met een nieuw contract.

Hoe zit dat met voertuigen die op korte termijn worden gehuurd?

Wat kortetermijnhuur betreft, heeft de fiscus bevestigd dat de datum van ondertekening van het huurcontract als besteldatum geldt, ongeacht de inschrijvingsdatum van het voertuig. De RSZ lijkt het standpunt van de fiscus op dat vlak te volgen.

Maar aangezien de nieuwe aftrekbaarheidsregeling pas op 1 januari 2026 (aanslagjaar) van kracht wordt, is ze voor de betrokken voertuigen in 2023 en 2024 nog niet van invloed op de verworpen uitgaven voor kortetermijnhuur van voertuigen.

Wil je hierover meer info?

Neem dan ccontact op met onze Legal Consultants via consultinglegal@securex.be

Bedrijfswagen
Fiscaal nieuws