Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Bedrijfswagen: de solidariteitsbijdrage voor 2024 is gekend

Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik van een bedrijfswagen voor privédoeleinden is onderworpen aan een solidariteitsbijdrage ("CO2-taks" genoemd), die ten laste van de werkgever valt. Het bedrag van deze bijdrage wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd volgens een specifieke formule.

27 november 2023

Je moet daarbij rekening houden met:

  • De NEDC 1.0 waarde als er enkel een NEDC waarde op het gelijkvormigheidsattest wordt vermeld
  • De WLTP waarde als er enkel een WLTP waarde op het gelijkvormigheidattest wordt vermeld
  • Ofwel de NEDC 2.0 ofwel WLTP waarde als ze beiden op het gelijkvormigheidsattest worden vermeld. In dat geval heb je de keuze

Principe

De CO2-taks hangt af van de CO2-uitstoot en het type brandstof van de wagen. Deze bijdrage moet betaald worden ongeacht de eventuele bijdrage van de werknemer in de financiering of het gebruik van het voertuig.

Formule

De formule om het maandelijks bedrag van de solidariteitsbijdrage te berekenen, luidt als volgt:

Solidariteitsbijdrage = [(CO2 uitstoot x € 9) – 768 (benzine) of 600 (diesel) of 990 (LPG)] /12

Deze formule wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd. Het resultaat van de berekening moet dus nog met een bepaalde indexatiecoëfficiënt vermenigvuldigd worden.

Voor 2024 zal de indexatiecoëfficiënt opgetrokken worden van 1,5046 tot 1,5359 (175,21 (dit is de gezondheidsindex van september 2023) gedeeld door 114,08 (dit is de gezondheidsindex van september 2004)).

Als de CO2-uitstoot niet gekend is, wordt die op 182 vastgelegd voor benzinewagens en op 165 voor dieselwagens.

Dat betekent dat de solidariteitsbijdrage voor benzinewagen zonder gekende CO2 uitstoot 113,27 euro per maand bedraagt. Voor dieselwagens met een ongekende CO2 uitstoot bedraagt die 111,35 euro per maand.

Brandstof

CO2 uitstoot

Diesel

Gekende CO2 uitstoot: [((CO2 uitstoot x € 9)-600]/12) x 1,5359

Ongekende CO2 uitstoot: [((165 x € 9)-600]/12) x 1,5359= 113,27 euro per maand

Benzine

Gekende CO2 uitstoot: [((CO2 uitstoot x € 9)-768]/12) x 1,5359

Ongekende CO2 uitstoot: [((182 x € 9)-768]/12) x 1,5359= 111,35 euro per maand

LPG

Gekende CO2 uitstoot: [((CO2 uitstoot x € 9)-990]/12) x 1,5359

Elektrisch (en wagens die uitsluitend op waterstof rijden)

31,99 euro per maand

Minimumbijdrage

31,99 euro

Je moet rekening houden met:

  • De NEDC 1.0 waarde als er enkel een NEDC waarde op het gelijkvormigheidsattest wordt vermeld
  • De WLTP waarde als er enkel een WLTP waarde op het gelijkvormigheidattest wordt vermeld
  • Ofwel de NEDC 2.0 ofwel WLTP waarde als ze beiden op het gelijkvormigheidsattest worden vermeld. In dat geval heb je de keuze

Wat met de bedrijfswagens besteld, gehuurd of geleased sinds 1 juli 2023?

Als je de nieuwe bedrijfswagen van je werknemer sinds 1 juli 2023 besteld, gehuurd of geleased hebt, moet je het resultaat van de berekening nog vermenigvuldigen met 2,25. Die verhoging geldt niet voor elektrische wagen of wagens die uitsluitend op waterstof rijden.

Let op, de RSZ oordeelt dat bij een verlenging van de lease of een aankoopoptie vanaf 1 juli 2023 de verhoging van toepassing is. Alleen als in de oorspronkelijke overeenkomst een optie voor een verlenging of aankoop voorzien werd, moet de verhoging met 2,25 niet worden toegepast.

Minimumbedrag

Vanaf 1 januari 2024 zal het bedrag van de solidariteitsbijdrage bovendien nooit minder mogen zijn dan 31,99 euro. Dezelfde minimum bijdrage is van toepassing op elektrische wagens.

Moet er bedrijfsvoorheffing op dit voordeel betaald worden?

Wanneer je een bedrijfswagen ter beschikking stelt van je werknemer die deze wagen ook voor privédoeleinden mag gebruiken, ontstaat een belastbaar voordeel in hoofde van je werknemer. Je moet dan bedrijfsvoorheffing op dit voordeel afhouden.

Bedrijfswagen