Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

#BackToSchool: planning van betaald educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof

Betaald educatief verlof of opleidingsverlof opnemen, is een recht van de werknemer.

14 september 2022

De werkgever kan de opname van hedit verlof niet weigeren, maar de planning van het verlof moet wel in overleg met de werkgever gebeuren. 

Wanneer moet educatief verlof of opleidingsverlof worden opgenomen?  

Het betaald educatief verlof (BEV) voor de opleidingen die tijdens het schooljaar georganiseerd worden, moet worden opgenomen tussen het begin van het schooljaar en het einde van de eerste examenperiode. Deze periode kan eventueel worden verlengd tot het einde van de tweede zittijd. 

Voor de opleidingen die niet tijdens het schooljaar georganiseerd worden, moet het verlof tussen het begin en het einde van de opleiding opgenomen worden 

Vlaams opleidingsverlof (VOV) kan ten vroegste opgenomen worden vanaf de dag vóór aanvang van de opleiding tot 2 dagen na de laatste les of het laatste examen. 

Overleg over de planning 

Hoe kan je vermijden dat er geen werknemers meer in jouw bedrijf aanwezig zijn doordat jouw werknemers tegelijkertijd BEV of VOV heeft opgenomen? 

Om te vermijden dat de continuïteit van de dienstverlening in het gedrang komt, moet dat verlof in jouw onderneming gepland worden door: 

 • De ondernemingsraad 

 • Een gemeenschappelijk akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging, indien er geen ondernemingsraad is 

 • Een akkoord met jouw werknemers als je ook geen vakbondsafvaardiging hebt 

Beperkingen op basis van het aantal werknemers 

De planning moet volgens de onderstaande volgende regels opgesteld worden: 

 • In ondernemingen met minder dan 20 werknemers kan je je als werkgever verzetten tegen de gelijktijdige afwezigheid wegens BEV of VOV van meer dan 10% van het totaal aantal werknemers.  Je moet de afwezigheid wegens BEV of VOV van minstens één werknemer toestaan 

 • In ondernemingen tussen 20 en 50 werknemers kan je je als werkgever verzetten tegen de gelijktijdige afwezigheid wegens BEV of VOV van meer dan 10% van de werknemers die dezelfde functie uitoefenen. Je moet de afwezigheid van minstens één werknemer per functie toestaan 

 • In ondernemingen met meer dan 50 werknemers kan je je als werkgever verzetten tegen de gelijktijdige afwezigheid wegens BEV of VOV van meer dan 10% van de werknemers die dezelfde functie uitoefenen. Je moet wel de afwezigheid van minstens één werknemer per functie toestaan. Bovendien moet de ondernemingsraad, of wanneer deze niet tot een akkoord komt, het bevoegd paritair comité op voorhand gedefinieerd hebben wat er onder “dezelfde functie” verstaan wordt 

 • In ondernemingen met meer dan 100 werknemers, kan de planning van de afwezigheden binnen de onderneming voorzien zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau die door alle organisaties die in de vakbondsafvaardiging vertegenwoordigd zijn, ondertekend is. Wanneer er geen dergelijke collectieve arbeidsovereenkomstcao bestaat, zijn dezelfde regels van toepassing als in de ondernemingen met meer dan 50 werknemers 

Goed om weten… 

Je moet weten dat: 

 • De planningsregels gelden enkel voor gelijktijdige afwezigheden, niet voor alternerende 

 •  De collectieve planning primeert op de individuele  

 • De planning van de verlofperiodes houdt zowel rekening met de vereisten op het vlak van de interne werkorganisatie als met de situatie en de belangen van elke werknemer.  Ze zorgt er tevens voor dat de lesuren in de mate van het mogelijke niet met het normale werkrooster samenvallen 

 • Bij blijvende onenigheid worden de geschillen rond de planning aan de dienst Toezicht op de sociale wetten voorgelegd die beslist indien de verzoeningspoging mislukt. 

Lees ook : 

Bronnen 

Tijd voor de werknemer