Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Auteursrechten: softwareontwikkelaars moeten alternatieven zoeken na uitspraak Grondwettelijk hof

Sinds 2023 bestaat discussie of computerprogramma’s nog in aanmerking komen voor het fiscaal gunstregime voor auteursrechten. Als reactie stapten enkele IT-bedrijven naar het Grondwettelijk Hof, maar zij krijgen nu ongelijk. Werkgevers in de IT-sector moeten dus op zoek naar alternatieven om hun talent te houden. Securex kan hierbij helpen.

22 mei 2024

Hervorming en beperking van auteursrechten

De inkomsten uit auteursrechten zijn onderworpen aan een fiscaal gunstregime. De eerste schijf van die inkomsten wordt namelijk slechts belast tegen een tarief van 15% roerende voorheffing. Dat is een groot verschil met de progressieve tarieven tot 50% op gewone beroepsinkomsten. Bovendien zorgt de toepassing van kostenforfaits ervoor dat dit gunsttarief van 15% verder verlaagd wordt.

Door het lage belastingtarief won de auteursrechtenregeling aan populariteit in steeds meer sectoren en ondernemingen.

Om misbruiken te voorkomen, werd het toepassingsgebied van auteursrechten sinds 2023 echter beperkt tot inkomsten die “op onregelmatige en wisselvallige wijze” worden verkregen uit artistieke activiteiten. Die inperking sluit aan bij de oorspronkelijke doelstelling van de wetgever en werd ingevoerd via de programmawet van 26 december 2022.

Lees meer over het gunstregime en de hervorming van auteursrechten in ons nieuwsbericht

IT-sector in beroep bij het Grondwettelijk Hof

Als reactie op de hervorming trokken een aantal softwareontwikkelaars en ondernemingen, actief in de informaticasector, naar het Grondwettelijk Hof.

Zij vorderden de vernietiging van artikel 100 van de programmawet, omdat dit artikel de inkomsten gelinkt aan computerprogramma’s zou uitsluiten. Deze wetgeving zou volgens hen het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel schenden.

Softwareontwikkelaars krijgen geen gelijk: het arrest 52/2024 van 16 mei 2024

Op 16 mei 2024 heeft het Grondwettelijk Hof deze vorderingen echter verworpen en geoordeeld dat er geen sprake is van een schending van het gelijkheidsbeginsel.

Volgens het Hof is er immers een risico van onzekerheid en wisselvalligheid met betrekking tot de inkomsten voor auteurs van werken van letterkunde en kunst. Dit is niet, of in veel mindere mate, het geval met betrekking tot de inkomsten van de ontwikkelaars van computerprogramma’s.

Volgens het Hof is het dus verantwoord dat de inkomsten die betrekking hebben op computerprogramma’s van de gunstregeling van auteursrechten zijn uitgesloten.  

Onze tip

Verschillende ondernemingen uit de IT-sector zullen door de uitspraak van het Grondwettelijk Hof op zoek moeten gaan naar oplossingen voor hun flexibel verloningsbeleid om talenten aan te trekken en hun concurrentiepositie veilig te stellen.

Webdesigners en marketeers buiten schot op basis van ruling

De uitspraak van het Grondwettelijk Hof heeft een grote impact voor softwareontwikkelaars. Zij lijken nu definitief van de maatregel te zijn uitgesloten. Dat wil niet zeggen dat alle IT-profielen zouden uitgesloten zijn van het fiscaal gunstregime voor auteursrechten. Je moet steeds geval per geval nagaan of aan alle voorwaarden voldaan werd.

De rulingcommissie oordeelde alvast dat marketeers en webdesigners in aanmerking komen voor de maatregel.

Hou er wel rekening mee dat een fiscale ruling in principe enkel de aanvrager en de fiscus verbindt. Natuurlijk weerspiegelt zo’n ruling de gedragslijn van de fiscus. In eenzelfde situatie zal in principe geen ander standpunt door de fiscus worden ingenomen.

Wat doet Securex voor jou ?

Ontvangen de softwareontwikkelaars in jouw onderneming een auteursrechtenvergoeding? En zoek je naar alternatieve vormen van loonoptimalisatie (winstpremie, warrants, loonbonus cao nr. 90,…)?

Of heb je in het algemeen vragen over het stelsel van auteursrechten?

Neem dan zeker contact op met onze specialisten via consultinglegal@securex.be

Bronnen

Fiscaal nieuws