Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Denk nu al aan de griepvaccinatie

De zomer is nog niet begonnen, maar toch denk je best nu al aan de griep die elke winter 5 tot 20 procent van de Belgen treft. Een jaarlijkse griepvaccinatie is aanbevolen, en niet alleen voor de werknemers die tot een risicogroep behoren.

16 mei 2023

Gaan we in het seizoen 2023-2024 een zware griepepidemie tegemoet? Niemand kan het echt voorspellen. Maar doordat alle coronamaatregelen ondertussen zijn stopgezet, is er opnieuw een hoger risico op besmetting. Ook mensen die niet tot de risicogroepen behoren, kunnen arbeidsongeschikt worden als gevolg van de griep. En als veel mensen tegelijk griep hebben, spreken we van een epidemie. Dat is nooit goed nieuws voor een onderneming, want de hoge afwezigheidsgraad gaat gepaard met een belangrijke meerkost.

Griep, wat is dat?

Bij een verkoudheid wordt vaak over griep of grieperigheid gesproken, maar echte griep is iets anders. Griep begint vaak plotseling met hoge koorts en koude rillingen. Alles doet pijn: keel, hoofd, armen en benen. Naast spierpijn is ook vermoeidheid een belangrijk symptoom. Een hardnekkige droge hoest en een loopneus horen er ook bij.

Griep wordt veroorzaakt door het zogenaamde influenzavirus. Het influenzavirus komt binnen via de luchtwegen en veroorzaakt daar een infectie die ook op de rest van het lichaam uitwerking heeft. Griepvirussen gaan gemakkelijk over van de ene naar de andere persoon. Dichtbij met elkaar praten of hoesten of elkaar de hand drukken kan al voor besmetting zorgen. De werkplek is met andere woorden een risicovolle plaats om het virus op te lopen en door te geven.

Je kan je flink ziek voelen door griep, maar gelukkig gaat het meestal vanzelf over. De koorts en de pijn verdwijnen na drie tot vijf dagen. Het duurt soms een wel paar weken voordat je je opnieuw de oude voelt. Sommige mensen lopen meer risico op complicaties als ze griep krijgen. Zij behoren tot een risicogroep.

Daarom beveelt de Hoge Gezondheidsraad vaccinatie aan voor :

 • Personen ouder dan 65 jaar
 • Personen die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van de longen (inclusief ernstige astma), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever of de nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), aan neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd)
 • Personen met een Body Mass Index (BMI) > 35
 • Zwangere vrouwen
 • Mensen wie in een woonzorgcentrum of ziekenhuis opgenomen is
 • Werknemers uit de gezondheidssector
 • Alle mensen die onder hetzelfde dak wonen als de bovengenoemde risicopersonen of zorgen voor kinderen jonger dan 6 maanden

Het nut van een griepvaccin

Mensen die extra risico lopen worden sterk aanbevolen om elk jaar een griepvaccin te laten zetten. Zo'n vaccinatie biedt een bescherming van 70 tot 80% tegen het krijgen van griep (influenza). Wie ondanks de vaccinatie toch een griep te pakken krijgt, zal dankzij het vaccin minder ernstig ziek worden.

De griepprik moet elk jaar opnieuw gegeven worden. De beste periode is eind oktober of begin november. Het influenzavaccin biedt evenwel geen bescherming tegen verkoudheden of "griepjes" door andere virussen.

Een gecombineerd vaccin dat zowel tegen griep als covid beschermt is in ontwikkeling, maar zal volgens onze informatie dit seizoen nog niet beschikbaar zijn.

Heeft het griepvaccin bijwerkingen?

De enige bewezen bijwerking van de vaccinatie is een lokale reactie op de injectieplek, in de vorm van roodheid, pijn en/of zwelling. Dat komt voor bij 1 op de 5 personen. In theorie is het ook mogelijk dat men een ernstige allergische reactie op één van de bestanddelen krijgt, maar dat is gelukkig uiterst zeldzaam en bovendien behandelbaar. Van het vaccin zelf kun je nooit griep krijgen.

Vaccinatie aanbieden aan je werknemers, een goed idee?

Ook voor wie niet tot de risicogroepen behoort, is het nuttig om zich te laten vaccineren. Door al je werknemers een vaccinatie aan te bieden, kan je veel ziekteverzuim vermijden.

In ziekenhuizen en verpleeginstellingen is vaccineren van de medewerkers extra zinvol. Het vermindert de verspreiding van de infectie onder chronisch zieken, oudere mensen en mensen met een verminderde weerstand.

Vaccineren kan ook financiële voordelen hebben voor jou als werkgever. De kosten van vaccinatie zijn immers lager dan de kosten verbonden aan het ziekteverzuim. Hoe groot dat voordeel is, hangt sterk af van enkele factoren:

 • De hoeveelheid medewerkers die zich wil laten vaccineren
 • Het type en de ernst van het rondgaande griepvirus
 • De grootte van de epidemie;
 • De effectiviteit of beschermingsgraad het vaccin: dat is afhankelijk van hoe goed het vaccin matcht met het circulerende virus

Volgens onze ervaring zijn doorgaans tussen de 20 en 40 procent van de werknemers bereid om zich te laten vaccineren. Maar de andere drie factoren laten zich moeilijker voorspellen.

Voorstanders van de griepvaccinatie op bedrijfsniveau zijn van mening dat de vaccinatie zowel voor de werknemer als de werkgever belangrijke voordelen heeft:

 • Het is een vrijblijvende service aan jouw medewerkers: ze kiezen zelf of ze van dit voordeel gebruik maken of niet
 • De prik zelf is niet schadelijk en beschermt de werknemer
 • Een gevaccineerde werknemer zal minder mensen besmetten, zowel op het werk als in de privésfeer

Tegenstanders van griepvaccinatie voor werknemers vinden dat een werkgever zich niet moet bemoeien met medisch handelen, of dat de noodzaak ervan niet voldoende bewezen is. Daardoor twijfelen sommige werknemers om een vaccin te laten zetten, zelfs al bied je het gratis en op vrijwillige basis aan. Maar door goed te communiceren, kan je vaak bijkomende medewerkers overtuigen dat het vaccin een meerwaarde is en in ieders belang.

Werk samen met je externe dienst voor preventie

Overweeg je een griepvaccinatie in jouw organisatie? Neem dan contact op met je arbeidsarts.

Als je bij Securex externe dienst aangesloten bent, kun je je bestellingen plaatsen vanaf 13 juni 2023 tot en met 4 september 2023 via Health & Safety Online. De procedure die je moet volgen kan je opvragen door een mail te sturen naar influenzaSEP@securex.be.

Welzijn op het werk