Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Afsluiting Finprof 2023: breng ons snel op de hoogte van correcties voor inkomstenjaar 2022

Wens je nog verbeterde aangiften in de bedrijfsvoorheffing in te dienen voor 2022? Breng ons dan zo snel mogelijk op de hoogte en vóór 14 juli 2023. Finprof sluit op 31 augustus 2023 af voor de aangiften op inkomstenjaar 2022.

8 juni 2023

Hou er rekening mee dat Finprof wordt afgesloten op 31 augustus 2023. We verzoeken je vriendelijk om vóór 14 juli 2023 eventuele correcties aan ons door te geven, gezien de naderende vakantieperiode.

Waarover gaat het?

Heb je teveel loon betaald in 2022 of is er te weinig fiscale vrijstelling berekend? Als dat het geval is, zullen wij op jouw verzoek correcties moeten doorvoeren in de lonen en verbeterde aangiften voor 2022 in de bedrijfsvoorheffing moeten indienen. Zowel de  gecorrigeerde aangiften als de originele aangiften, gebeuren via Finprof.
Voor inkomstenjaar 2022 kan dit wettelijk en administratief gezien nog tot en met 31 augustus 2023.

Finprof is een applicatie van de FOD Financiën om elektronische aangiften in de bedrijfsvoorheffing in te dienen. 

Lees meer : Finprof | FOD Financiën (belgium.be)

Waarom de deadline van 14 juli 2023? 

Hoewel Finprof wordt afgesloten op 31 augustus 2023, vragen wij jou vriendelijk om ons, met de vakantieperiode in aantocht,  ten laatste op 14 juli 2023 op de hoogte te brengen van correcties:

  • Aan lonen
  • Aan fiscale vrijstellingen (van doorstorting van bedrijfsvoorheffing) die reeds door ons in het lopende jaar berekend werden

Opgelet : Als de fiscale vrijstellingen initieel niet door ons berekend werden, doen wij geen aangiften 274 via Finprof, noch correcties in de berekeningen.

En wat na die datum van 31 augustus 2023?

Na 31 augustus 2023 moeten rechtzettingen, afhankelijk van de situatie, als volgt gebeuren:

  • Ofwel via bezwaarschrift. De behandeling van zo’n bezwaarschrift zal een zekere tijd in beslag nemen
  • Ofwel via indiening van een aanvullende fiche. In dit geval kunnen boetes en nalatigheidsinteresten wegens laattijdige betaling aan de werkgever worden opgelegd

Wil je nog rechtzettingen doorvoeren na 31 augustus 2023? Gelieve dan contact op te nemen met jouw Securex Client Advisor via myHR@securex.be

Fiscaal nieuws