Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Aanvullende stagebonus in Vlaanderen weldra verlengd en uitgebreid

Omwille van de coronacrisis besliste de Vlaamse Regering om voor het schooljaar 2020-2021 een verhoogde aanvullende stagebonus toe te kennen.

10 januari 2022
Lex4You Employers - All Themes

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt om die aanvullende stagebonus te verlengen vanaf 1 september 2021 tot 31 augustus 2023. Dat betekent dat u die bonus ook tijdens de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 kunt aanvragen. De stagebonus bedroeg in het schooljaar 2020-2021 1.000 euro. Die verhoging tot 1.000 euro zou niet verlengd worden. Voor dit en volgend schooljaar zal de aanvullende stagebonus 500 euro bedragen.

Heeft u leerlingen in een opleiding alternerend leren in uw bedrijf die te oud zijn om recht te hebben op de gewone stagebonus? Dan zal u ook voor hen een aanvullende stagebonus kunnen aanvragen. U zal dus ook voor leerlingen die ouder dan 18 jaar zijn, recht hebben op een aanvullende stagebonus.

 Deze maatregel is nog niet officieel. De Raad van State en de SERV moeten er nog een advies over uitbrengen.

 

Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op de aanvullende stagebonus?

De aanvullende stagebonus kan voor alle jongeren aangevraagd worden, ongeacht hun leeftijd. De overige voorwaarden zijn dezelfde als diegenen voor de gewone stagebonus.

 Zo moet de vestiging van de onderneming waar de jongere werkt ook voor de aanvullende stagebonus in het Vlaamse Gewest liggen. De leerling moet ook minstens 3 maanden bij u aan de slag zijn tijdens het schooljaar waarvoor u de bonus aanvraagt.

 

Hoeveel bedraagt de aanvullende stagebonus ?

De aanvullende stagebonus bedraagt 500 euro.

De aanvullende stagebonus zal, net als de gewone stagebonus, één keer per schooljaar worden toegekend voor elke jongere die u opleidt.  Bovendien zou de aanvullende stagebonus ook in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 niet meetellen voor de bepaling van het maximaal aantal stagebonussen.

 

Hoe en wanneer kunt u de aanvullende stagebonus aanvragen?

Op de site van de Vlaamse overheid staat momenteel nog geen informatie over de aanvraag van de aanvullende stagebonus voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023.

Zodra wij daarover meer informatie hebben, leest u het op Lex4You.

 

Bron:

 

Vlaanderen