Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Aanvullend pensioen in de taxi-sector vanaf 2025

Vanaf 1 januari 2025 wordt een aanvullend pensioen ingevoerd in de taxi-sector, voor zowel de arbeiders (SPC 140.02) als de bedienden (PC 200). Heb je al een eigen ondernemingsplan voor je bedienden? Dan moet je de gelijkwaardigheid van dit plan bewijzen aan de hand van een actuarieel attest en dit tegen 15 juni 2024.

21 mei 2024

Vanaf 2030 mogen er geen verschillen meer bestaan tussen de aanvullende pensioenen van de arbeiders en bedienden uit eenzelfde sector of ondernemingsactiviteit.

Zoals de bouwsector heeft de taxi-sector nu ook het initiatief genomen tot harmonisering van het sectoraal aanvullend pensioen van de arbeiders en de bedienden. Er zijn cao’s afgesloten die enerzijds voorzien in de start van het sectoraal aanvullend pensioen voor de arbeiders, waar al enkele jaren een bijdrage voor wordt geïnd via de RSZ. Anderzijds richten de cao’s een sectoraal aanvullend pensioen in voor de bedienden dat gelijkwaardig is.  

Over welke werknemers gaat het?

  • Het gaat om arbeiders van de taxiondernemingen of ondernemingen die diensten uitbaten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (subsectoren 140.260, 140.261 en 140.269), in DmfA aangegeven onder het RSZ-werkgeverskengetal 068
  • Het gaat om de bedienden uit PC 200 die bij een werkgever werken die ook arbeiders tewerkstelt die onder de bevoegdheid van de subsectoren 140.260, PC 140.261 of 140.269 vallen, in DmfA aangegeven onder het RSZ-werkgeverskengetal 068
  • Deze bedienden moeten volledig of deels tewerkgesteld worden in de ondernemingsactiviteit taxi of verhuur van wagens met chauffeur
  • De arbeiders en bedienden waarvan sprake moeten bovendien in dezelfde technische bedrijfseenheid werken

Wat als er meerdere paritaire comités voor arbeiders bevoegd zijn binnen de onderneming?

Wanneer je arbeiders tewerkstelt in meerdere paritaire comités (bijvoorbeeld PC 140.260 en PC 112), dan moet uitgemaakt worden aan welke ondernemingsactiviteit de bedienden moeten gekoppeld worden. Ofwel kunnen ze toegewezen aan de ene of de andere ondernemingsactiviteit ofwel moet de toewijzing gebeuren aan de hand van het hoofdzakelijkheidscriterium. Er wordt dan gekeken in welk paritair comité je de meeste arbeiders tewerkstelt en er wordt dan op dat moment een ‘foto’ genomen. Je sector bepaalt dat deze ‘foto’ wordt genomen op basis van DmfA-gegevens van het eerste kwartaal van 2022.

Tenzij de activiteiten of het personeelsbestand van je onderneming daarna duurzaam en significant wijzigen, blijven de bedienden toegewezen aan deze ondernemingsactiviteit.

Aansluiting en bijdragen

Alle arbeiders en bedienden die bij de RSZ gekend zijn onder het kengetal 068 van de taxi-sector worden automatisch aangesloten bij het nieuwe sectoraal aanvullend pensioen (SAP PC 140 Arbeiders Ondernemingsactiviteit Taxi en VVB of SAP PC 200 Bedienden Ondernemingsactiviteit Taxi/VVB).

Voor de arbeiders in je onderneming betaal je al een bijdrage sinds 1 april 2018. Voor je bedienden zal je vanaf 1 januari 2025 bijdragen betalen.

Deze bijdragen zullen geïnd worden via de RSZ (dus via je Securex-facturen). De patronale bijdrage is vastgelegd op 1% van het loon. Onder loon wordt verstaan: het gewone loon, maar ook premies gelinkt aan prestaties, gewaarborgd loon, voordelen in natura...). Ook op opzegvergoedingen zal de bijdrage verschuldigd zijn. Eindejaarspremies en dubbel vakantiegeld worden uitgesloten uit de berekeningsbasis.

Eigen pensioenplan?

Beschik je op ondernemingsniveau al over een aanvullend pensioen voor je bedienden en is dat minstens gelijkwaardig aan het sectoraal aanvullend pensioen? Dan kan je via een actuarieel attest vragen om buiten het toepassingsgebied van het sectoraal plan te blijven. We zullen dan voor jouw dossier geen bijdragen doorstorten aan de RSZ. Je blijft dit dan zelf beheren.

De verklaring ‘buiten toepassingsgebied’ dient te gebeuren via een model dat vastgelegd is bij cao. Contacteer je verzekeraar om dit te laten invullen door een actuaris. Je moet het attest overmaken aan FBZ P2P Taxi+ tegen ten laatste 15 juni 2024 via aangetekende brief.

Telkens de sector de bijdragen van het SAP zal verhogen, zal je een nieuw actuarieel attest nodig hebben om de gelijkwaardigheid aan te tonen van je ondernemingsplan.

Voor je arbeiders bestaat er geen mogelijkheid om ‘buiten toepassingsgebied’ van het pensioenplan te blijven.

Inrichter

Het Fonds voor Bestaanszekerheid FONDS TWEEDE PIJLER TAXI+ (FBZ P2P taxi+) is de inrichter van het SAP PC 200 Bedienden Ondernemingsactiviteit Taxi/VVB (en ook van het plan voor de arbeiders). Het beheer wordt overgelaten aan Sefoplus OFP.

Wat met de tijdelijke jaarpremie in PC 200?

Het doel van de tijdelijke jaarpremie bestaat erin budget opzij te houden om de aanvullende pensioenen van arbeiders en bedienden te harmoniseren. Deze premie bedraagt 1,1% van het brutoloon. De bijdrage voor het SAP in je sector bedraagt 1%, zodat er nog een jaarlijkse premie van 0,1% van het brutoloon blijft bestaan.

Wat moet je doen?

Heb je een eigen aanvullend pensioen voor je bedienden en wens je dat te behouden? Vraag aan je verzekeringsmaatschappij om de gelijkwaardigheid te onderzoeken en een actuarieel attest in te vullen volgens het model van de sector. Daarnaast moet je ook nog een schriftelijke verklaring invullen.

Beide documenten moeten ten laatste op 15 juni 2024 aangetekend verzonden worden aan FBZ P2P Taxi+.

Heb je een aanvullend pensioen bij Securex, neem dan contact op met leven@securex.be. Wij doen het nodige voor jouw attest.

Wat doet Securex voor jou?

We houden je op de hoogte van eventuele verdere stappen.

Meer info?

Raadpleeg de website van Sefoplus.

Je wordt hierover ook geïnformeerd door het FBZ P2P taxi+.

Bronnen

  • Cao van 21 december 2017 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "FONDS TWEEDE PIJLER TAXI+ (afkorting P2P Taxi+)" en tot vaststelling van zijn statuten, geregistreerd onder het nummer 144.856/co/140
  • Cao van 18 januari 2018 betreffende de financiering van het Fonds voor bestaanszekerheid P2P Taxi+ in de sector van de taxiondernemingen en de diensten voor het verhuur van voertuigen met chauffeur, geregistreerd onder het nummer 145.044/co/140
  • Cao van 15 februari 2024 tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders tewerkgesteld bij een onderneming die een taxionderneming of diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder uitbaat en ressorteert onder het Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek (‘SAP PC 140 Arbeiders Ondernemingsactiviteit Taxi en VVB’)
  • Cao van 22 april 2024 tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de Bedienden Ondernemingsactiviteit Taxi en VVB (‘SAP PC 200 Bedienden Ondernemingsactiviteit Taxi en VVB’)
Aanvullend pensioen voor werknemers
Sectornieuws