Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Sociale en fiscale documenten- Bewaringstermijnen

Wat is de bewaringstermijn van de sociale en fiscale documenten?

De meeste sociale en fiscale documenten moeten gedurende een wettelijke bepaalde termijn worden bewaard.

Laatst bijgewerkt op 1 augustus 2023

U vindt een overzicht van de bewaringstermijn en van het tijdstip waarop die termijn ingaat, in de overzichtstabel hieronder:

DOCUMENTEN

BEWARINGSTERMIJN

BEGINDATUM VANDE BEWARING

Sociale documenten

Arbeidsreglement

Bewaren zolang er werknemers in de onderneming in dienst zijn

 

Algemeen personeelsregister

5 jaar

Vanaf de datum van inschrijving van de laatste verplichte vermelding (d.w.z. de uitdiensttreding van de laatste werknemer)

Vereenvoudigd speciaal personeelsregister

Register voor werktijdregeling

5 jaar

Na het einde van de maand die volgt op het kwartaal waarin de inschrijving werd gedaan

Individuele rekening en de eventuele bijlagen (individuele identificatiefiches kopies van de loonbrieven,...)

5 jaar

Vanaf de dag van de jaarlijkse sluiting van de rekening

Infofiche loonbonus

5 jaar

 

Fiscale documenten

Fiscale fiche

7 jaar

Vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op de belastbare periode

Contracten

Overeenkomst voor de tewerkstelling van studenten

5 jaar

Vanaf de dag die volgt op de beëindiging van het contract

Overeenkomst voor de tewerkstelling van huisarbeiders

5 jaar

Vanaf de dag die volgt op de beëindiging van het contract

Beroepsinlevingsstage

5 jaar

Vanaf de dag die volgt op de beëindiging van het contract

Andere arbeidsovereenkomsten

Geen bewaringsplicht.

Toch aan te raden het contract te bewaren tot een jaar na de beëindiging ervan

 

Overeenkomst over de mobiliteitsvergoeding (deze vergoeding bestaat nu niet meer

5 jaar

Vanaf de dag die volgt op het einde van de overeenkomst over de mobiliteitsvergoeding

Overeenkomst over de mobiliteitsbudget

5 jaar

Vanaf de dag die volgt op het einde van de overeenkomst over de mobiliteitsbudget

Documenten betreffende een deeltijdse tewerkstelling

Bericht tot mededeling van het deeltijdse uurrooster

1 jaar

Vanaf de dag waarop het in het bericht voorziene uurrooster ophoudt van kracht te zijn

Controledocument voor de afwijkingen op het normale deeltijdse uurrooster

5 jaar

Vanaf het einde van de maand die volgt op het kwartaal waarin de laatste inschrijving gedaan werd

RSZ documenten

DMFA

5 jaar

 

Dimonabericht aan de RSZ

6 maanden

Vanaf de ontvangst van het Dimonabericht

Documenten tewerkstellingsmaatregelen

5 jaar

 

Document betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag” (SWT -  ex-brugpensioen)

Aangifte van de verplichte inhoudingen op het SWT

3 jaar

Vanaf de verzending van het bericht aan de RVP

Aangifte van de bijdragen ten laste van de werkgever

(+ alle stukken die de erin vermelde gegevens rechtvaardigen)

Document betreffende de tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken of slecht weer

Validatieboek

5 jaar

Vanaf de eerste dag van de maand die volgt op diegene waarin de laatste vermelding is opgetekend

Document inzake arbeidsongevallen of arbeidswegongevallen

Ongevalfiche

ten minste 10 jaar

 

 

Alle artikelen over Sociale en fiscale documenten- Bewaringstermijnen