Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Overmacht

Wat zijn de gevolgen van een beëindiging wegens overmacht?

In geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht, zal de arbeidsovereenkomst stopgezet worden.

Laatst bijgewerkt op 22 januari 2024

Geen opzeg of vergoeding

Wanneer de werkgever of de werknemer de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht inroept, zal de arbeidsovereenkomst stopgezet worden zonder dat er een opzeg gepresteerd dient te worden. Het presteren van een opzeg zal in de praktijk immers niet mogelijk zijn, aangezien de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens de overmachtsituatie onmogelijk is geworden.

De partij die de overmacht inroept, zal evenmin een verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn, aangezien het de overmacht is die een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst en er dus geen sprake is van een eenzijdige verbreking van het contract.

De werknemer van wie het contract wegens overmacht beëindigd wordt, zal zich dus vanaf de eerste dag werkloosheid tot de hulpkas of zijn vakbond moeten wenden om een uitkering te verkrijgen.

Formaliteiten ter afsluiting

Wanneer de overeenkomst beëindigd wordt omwille van overmacht, is de werkgever verplicht om een aantal bedragen uit te betalen aan de werknemer en hem allerlei sociale documenten te overhandigen. Voor deze formaliteiten verwijzen we u naar onze fiche "Formaliteiten van de afsluiting".

Eventuele tussenkomst van het Sluitingsfonds

Indien een overmachtsituatie de sluiting van de onderneming tot gevolg heeft, zal het Sluitingsfonds instaan voor de betaling van de werknemers van wie de arbeidsovereenkomst beëindigd werd wegens deze definitieve onmogelijkheid om ze verder uit te oefenen.

Voorwaarden

Het beheerscomité van het Sluitingsfonds zal de overmachtsituatie enkel erkennen indien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • De onderneming moet getroffen worden door een plotse, onvoorzienbare en onweerstaanbare gebeurtenis, die volledig onafhankelijk is van de wil van de werkgever en die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst definitief onmogelijk maakt
  • De overmacht moet de sluiting van de onderneming tot gevolg hebben
  • De hoofdactiviteit van de onderneming (of van de afdeling ervan) mag niet binnen een jaar na de stopzetting in dezelfde socio-economische regio worden hervat

Bedragen

Het Sluitingsfonds komt tussen voor de betaling van:

  • De lonen verschuldigd krachtens de individuele of collectieve arbeidsovereenkomsten
  • De vergoedingen en voordelen verschuldigd krachtens de wet of de individuele of collectieve arbeidsovereenkomsten

Het Fonds betaalt met andere woorden de vergoedingen die de werkgever aan de werknemer zou moeten betalen indien hij hem ontslagen had.

Alle artikelen over Overmacht