Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Overlijden van de werknemer en van de werkgever

Beëindigt het overlijden van de werknemer de arbeidsovereenkomst?

In geval van overlijden van de werknemer neemt de arbeidsovereenkomst automatisch een einde.

Laatst bijgewerkt op 3 januari 2023

Principe

De verbintenis om bepaalde arbeidsprestaties voor de werkgever te leveren, is immers iets waartoe de werknemer zich persoonlijk verbindt. Hij dient deze prestaties zelf uit te voeren, aangezien het contract werd gesloten omwille van de persoon van de werknemer. Zijn arbeidsrechtelijke verplichtingen kunnen dan ook niet overgaan op zijn erfgenamen, die bovendien niet noodzakelijk over dezelfde kwaliteiten beschikken als diegene waarvoor de werknemer in dienst genomen werd.

Opzegvergoeding

Er is geen verbrekingsvergoeding verschuldigd aan de erfgenamen van de werknemer, zelfs niet indien de werknemer op het moment van zijn overlijden in opzeg was.

De erfgenamen van de werknemer kunnen enkel aanspraak maken op de lonen en vergoedingen die reeds opeisbaar waren op het moment van overlijden van de werknemer. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het loon dat verschuldigd is voor de dagen dat de werknemer nog gewerkt heeft voor zijn overlijden, wanneer de opzeg die aan de werknemer betekend werd voor zijn overlijden, ongeldig was of wanneer aan de werknemer een beschermingsvergoeding verschuldigd is. 

Alle artikelen over Overlijden van de werknemer en van de werkgever