Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Beëindiging van de overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

Hoe de AODW verbreken van een werknemer in ziekteverlof?

In geval van ziekte van de werknemer is het op grond van twee specifieke regels mogelijk om voortijdig een einde te stellen aan de overeenkomst.

Laatst bijgewerkt op 23 juni 2022

Arbeidsongeschiktheid van meer dan 7 dagen en AODW van minder dan 3 maanden

Heeft de AODW een duur die op minder dan 3 maanden geraamd wordt, dan kan deze zonder vooropzeg en vergoeding verbroken worden na een arbeidsongeschiktheid – als gevolg van een ziekte of van een ongeval – van meer dan 7 ononderbroken kalenderdagen [1] .

De werkgever kan echter enkel van deze mogelijkheid gebruik maken, nadat de periode waarin opzegging mogelijk is, verstreken is. Dit houdt dus in dat als de werknemer tijdens de eerste helft van het contract meer dan 7 dagen ziek is en de werkgever de overeenkomst wil verbreken, hij dit met een opzegtermijn van 1 week zal moeten doen (of betaling van de overeenstemmende verbrekingsvergoeding).

Arbeidsongeschiktheid van meer dan 6 maanden en AODW van ten minste 3 maanden

Een AODW met een geraamde duur van ten minste 3 maanden mag worden verbroken na meer dan 6 maanden arbeidsongeschiktheid. In deze omstandigheid zal door de werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan het loon dat nog uitbetaald moet worden tot het einde van het contract, maar met een maximum van 3 maanden én met aftrek van hetgeen betaald werd sedert het begin van de arbeidsongeschiktheid [2].

[1] Wet van 3 juli 1978, art. 37/9.

[2] Wet van 3 juli 1978, art. 37/10.

Alle artikelen over Beëindiging van de overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk