Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Uitzendarbeid - De overeenkomst voor uitzendarbeid

Hoeveel bedraagt het loon van een uitzendkracht?

Het loon van de uitzendkracht wordt betaald door het uitzendbureau, maar is gebaseerd op de geldende lonen bij de gebruiker.

Laatst bijgewerkt op 7 juli 2022

Principe

Het loon van de uitzendkracht wordt betaald door het uitzendbureau, maar is gebaseerd op de geldende lonen bij de gebruiker. Het loon van de uitzendkracht mag immers niet lager zijn dan het loon dat hij zou ontvangen indien hij onder dezelfde voorwaarden als vaste werknemer zou aangeworven zijn door de gebruiker.

Dit basisprincipe houdt niet in dat de uitzendkracht exact hetzelfde loon moet ontvangen als de vaste werknemer die hij vervangt, maar wel dat de uitzendkracht recht heeft op hetzelfde loon dat hij zou ontvangen, mocht hij als vaste werknemer bij de gebruiker aangeworven worden.

Indexaties en conventionele verhogingen bij de gebruiker

Het loon van de uitzendkracht wordt op dezelfde wijze, op hetzelfde ogenblik en onder dezelfde voorwaarden geïndexeerd als het loon van de vaste werknemers bij de gebruiker waar hij tewerkgesteld wordt. De collectieve arbeidsovereenkomsten van het paritair comité waaronder de gebruiker ressorteert, moeten dus toegepast worden.

Hetzelfde principe geldt voor de conventionele verhogingen voorzien bij CAO.

Minimumbarema’s, sectorale barema’s en het gewaarborgd minimum maandinkomen (GMMI) van de gebruiker

De minimumbarema’s, sectorale barema’s of het GMMI moeten ook voor de uitzendkracht nageleefd worden. De collectieve arbeidsovereenkomsten van de sector (het paritair comité) waaronder de gebruiker ressorteert of desnoods, de CAO’s afgesloten op ondernemingsvlak, moeten ook voor de uitzendkracht nageleefd worden. Indien op sectorvlak of op ondernemingsvlak geen barema’s voorzien zijn, moet de uitzendkracht minstens het GMMI ontvangen.

Maaltijdcheques bij de gebruiker

Aan de uitzendkrachten worden maaltijdcheques toegekend onderdezelfde voorwaarden als bij de gebruiker.

Het paritair comité nr. 322 voor de uitzendarbeid - geen loonbarema’s

Aangezien de uitzendkracht voor de vaststelling van het loon, de minimumbarema’s, indexaties en verhogingen de regels volgt die van toepassing zijn op de vaste werknemers bij de gebruiker, bestaan er in het PC nr. 322 voor de uitzendarbeid geen aparte loonschalen.

Betaling van het loon

De uitzendsector heeft voorzien dat de uitzendkrachten die per week betaald worden, hun loon uiterlijk op de 8ste werkdag die volgt op het einde van hun arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid, moeten ontvangen.

De uitzendkrachten die voorschotten ontvangen en van wie de definitieve afrekening later gebeurt, moeten dat saldo ontvangen binnen de 8 werkdagen die volgen op de afsluiting van de betaalperiode, op voorwaarde dat de prestatiestaten die betrekking hebben op die periode afgeleverd worden binnen de termijnen voorzien in het arbeidsreglement. De 8 werkdagen kunnen op 12 werkdagen worden gebracht indien de voorschotten minstens 98% van het nettoloon bedragen.

Alle artikelen over Uitzendarbeid - De overeenkomst voor uitzendarbeid