Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Handelsvertegenwoordiger

Commissieloon in geval van schorsing of beëindiging van de overeenkomst

De wet bepaalt uitdrukkelijk het recht op commissielonen bij schorsing of beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Laatst bijgewerkt op 7 juli 2022
  • Zo behoudt de handelsvertegenwoordiger het recht op het directe commissieloon op alle aangebrachte orders die pas tijdens een schorsing of na de beëindiging van de overeenkomst aanvaard worden
  • Hij heeft eveneens recht op dit commissieloon op de orders door het cliënteel geplaatst tijdens de schorsing van de arbeidsovereenkomst en tijdens een periode van drie maanden na het einde van de overeenkomst, indien hij bewijst dat hij met het cliënteel, tijdens de uitvoering van de overeenkomst “een rechtstreeks contact[1] tot stand gebracht heeft dat gevolgd werd door feiten die tot de aanvaarding van de bedoelde orders geleid hebben”
  • In geval van gespreide leveringen waarvan de uitvoering na het einde van de overeenkomst plaatsvindt, verdwijnt het recht op het commissieloon pas op het einde van de 6de maand volgend op het einde van de overeenkomst, waarbij het bovendien vóór het einde van de 7de maand betaald moet worden
  • Bij schorsing van de overeenkomst of na de beëindiging ervan behoudt de vertegenwoordiger een recht op het indirecte commissieloon op de door de klanten tijdens de uitvoering van de overeenkomst geplaatste orders. Dat de order slechts aanvaard wordt tijdens de schorsing of na het einde van de overeenkomst doet dit recht niet teniet
Alle artikelen over Handelsvertegenwoordiger