Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Uitzendarbeid - Algemene principes

In welke gevallen mag er een beroep gedaan worden op uitzendarbeid?

Uitzendarbeid is enkel toegelaten voor tijdelijke arbeid indien de gebruiker bepaalde motieven kan inroepen.

Laatst bijgewerkt op 11 augustus 2023

Principe

Uitzendarbeid is enkel toegelaten voor tijdelijke arbeid indien de gebruiker één van de hiernavolgende motieven kan inroepen:

  • De vervanging van een vaste werknemer van wie de arbeidsovereenkomst tijdelijk geschorst is of van wie de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt
  • De tijdelijke vermeerdering van werk
  • De uitvoering van uitzonderlijk werk
  • Instroom. Een gebruiker kan dus een beroep doen op uitzendarbeid om nieuwe medewerkers te rekruteren [1]

Uitzendarbeid is ook toegestaan voor de uitvoering van ‘artistieke prestaties’ bij een occasionele gebruiker. In dit geval zal het uitzendbureau optreden als Sociaal Bureau voor Kunstenaars [2].

Uitzondering

In het paritair comité voor het bouwbedrijf (PC nr. 124) is uitzendarbeid enkel toegelaten voor:

  • De vervanging van een arbeidsongeschikte werknemer
  • De tijdelijke vermeerdering van werk
  • Instroom. Voor meer informatie, raadpleeg onze rubriek Paritaire comités, selecteer het paritair comité nr. 124 en raadpleeg het trefwoord "Uitzendkrachten"

De gebruiker bepaalt het motief

Het vastleggen van het motief behoort tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker en niet van het uitzendbureau. Het motief moet vermeld worden in de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid.

Sanctie bij ontbreken van het motief

Indien geen motief wordt opgegeven of indien het niet overeenstemt met de realiteit, is de sanctie het ontstaan van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur tussen de gebruiker en de uitzendkracht.

In de praktijk houdt dit in dat een mondelinge arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur tot stand is gekomen van bij het begin van de tewerkstelling van de uitzendkracht, waarvan de beëindiging slechts mogelijk is mits de naleving van de normale opzegtermijnen.

[1] Uit studies was immers gebleken dat uitzendarbeid vaak een uitstekend kanaal vormt voor de rekrutering van nieuwe werknemers.

[2] Het uitzendbureau moet hiervoor een aparte erkenning aanvragen (per gewest).  

Alle artikelen over Uitzendarbeid - Algemene principes