Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Zaterdagen blijven werkdagen voor de termijnen in het arbeidsrecht

In het nieuw burgerlijk wetboek worden zaterdagen vanaf 1 januari 2023 niet meer als werkdag beschouwd. Die wijziging had ook een impact op de termijnen in het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en de sociale bijstand. In een nieuwe wet wordt nu bepaald dat zaterdagen in die rechtstakken toch als werkdagen moeten worden beschouwd.

30 december 2022

De termijnen in het arbeidsrecht wijzigen niet

In het arbeidsrecht, het sociale zekerheidsrecht en de sociale bijstand wijzigt er dus niets. Dat betekent dat de zaterdagen voor alle termijnen in die rechtsdomeinen nog steeds als werkdag worden beschouwd.

Ontsla je bijvoorbeeld een werknemer met de betekening van een opzegtermijn? Dan wordt je aangetekende brief geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na verzending. De opzegtermijn kan dan de maandag na die ontvangst aanvangen.

Om de opzegtermijn op de eerstvolgende maandag te laten starten, kan je de opzeggingsbrief dus nog steeds ten laatste de woensdag van de week ervoor versturen. Tenzij donderdag, vrijdag of zaterdag een feestdag is. Maar dat laatste is ook nu al het geval.

Als werkgever moet je je interne procedures dus niet aanpassen.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je nog vragen over de zaterdag als werkdag? Dan kan je je Securex Legal Advisor contacteren op myHR@securex.be.  

Bron

Arbeidsovereenkomst
Ontslag