Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Werkloosheid omwille van de sluiting van de school of quarantaine na 30 juni 2022

De regering heeft beslist om de tijdelijke werkloosheid omwille van het coronavirus niet te verlengen. Je kan tot 31 december 2022 toch nog beroep doen op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht bij de sluiting van de school of bij quarantaine. Je moet dan wel de zogenaamde “klassieke overmacht” gebruiken.

24 juni 2022

In welke situaties kunnen jouw werknemers beroep doen op werkloosheid omwille van de sluiting van de school?

Jouw werknemer kan tijdelijk werkloos gesteld worden door de sluiting van de school als hij of zij één of meerdere kinderen moet opvangen door die sluiting. Het gaat om:

 • Een minderjarig kind met wie hij of zij samenwoont en dat niet naar het kinderdagverblijf of naar de school kan gaan
 • Een minderjarig kind met wie hij of zij samenwoont en dat afstandsonderwijs moet volgen
 • Een kind met een handicap dat hij of zij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd, dat niet naar een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan
 • Een kind met een handicap dat hij of zij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd, dat een intramurale of extramurale dienstverlening georganiseerd of erkend door de gemeenschappen niet kan volgen

Als een kamp van de kinderen van jouw werknemers wordt afgelast, kan de werknemer ook gebruik maken van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht.

Kunnen beide ouders tegelijk tijdelijk werkloos zijn voor de opvang van het kind?

Neen, dat is niet mogelijk. Slechts één van beiden kan op een bepaalde dag tijdelijk werkloos zijn om het kind op te vangen.

Wanneer is er sprake van een gesloten school, crèche of instelling?

De RVA verduidelijkt nog eens wanneer een school, crèche of instelling als gesloten wordt beschouwd. Het gaat om de volgende situaties:

 • De school, crèche of instelling of een deel ervan is gesloten omwille van een coronamaatregel, waardoor het kind niet naar school kan
 • Eén van de gemeenschappen beslist om de schoolvakantie te verlengen
 • De school organiseert afstandsonderwijs

De tijdelijke werkloosheid kan enkel gebruikt worden op dagen waarop de school of de instelling normaal zou geopend zijn. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk dit type werkloosheid te gebruiken voor een sluiting van de school tijdens de voorziene vakantieperiode in juli en augustus.

Kan deze werkloosheid ook gebruikt worden als het kind in quarantaine moet?

Ja, dat is mogelijk. Als een kind in quarantaine moet blijven, kan één van de personen die met het kind samenwoont tijdelijk werkloos zijn omwille van overmacht.

Kan deze werkloosheid ook gebruikt worden als jouw werknemer in quarantaine moet?

Ja, ook dat wordt aanvaard. Als jouw werknemer niet kan telewerken en hij of zij moet in quarantaine, dan kan er gebruik gemaakt worden van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht.

Hoe plaats je jouw werknemers op tijdelijke werkloosheid bij de sluiting van de school of bij quarantaine?

Bezorgt jouw werknemer je een attest voor de sluiting van de school, de crèche of de instelling voor gehandicapten, of een quarantaine-attest dan:

 • Dien je een elektronische aanvraag voor de tijdelijke werkloosheid in
  • Securex klanten kunnen dit doen via deze tool (kostprijs: 9 euro exclusief btw) of via een mail naar aanvraag.tw@securex.be (kostprijs: 24 euro exclusief btw)
 • Vervolgens geef je de kalendercode voor tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht in
  •   Voor Securex klanten is dit de code “WWO” ofwel de code “Werkloos overmacht ” 

De RVA betaalt geen toeslag meer bovenop de werkloosheidsuitkeringen. Tenzij er in jouw sector één voorzien is, moet er geen toeslag betaald worden bij tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht.

Het attest van de sluiting of de quarantaine moet je vanaf 1 juli ook aan de RVA bezorgen. Je verstuurt dat via mail naar het werkloosheidsbureau dat verantwoordelijk is voor jouw onderneming. De adressen vind je hier.

De uren tijdelijke werkloosheid moeten ook opgenomen worden in ASR scenario 5. Die verplichting neemt Securex voor haar rekening. Jij moet daarvoor dus niets doen.

Bron

Tijdelijke werkloosheid