Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Werken op zondag in retail- en distributiesector, mag dat eigenlijk?

In heel wat steden wordt er een keer per maand een koopzondag gehouden. Maar mag je op die extra openingsdag werknemers tewerkstellen? En zo ja, waar moet je dan allemaal rekening mee houden?

12 juli 2022

Ben je actief in de retail- of distributiesector en heb je werkende handen gevonden op zondag? Dan zijn de volgende regels op jou van toepassing.

Vier uitzonderingen op het verbod op zondagsarbeid

In principe mag je geen werknemers op zondag laten werken. Maar voor de retail- of distributiesector zijn er tal van uitzonderingen voorzien, sommigen beperkter dan anderen. We overlopen ze hierna.

1. Ondernemingen die onbeperkt op zondag mogen openen

De volgende winkels mogen doorheen het hele jaar open zijn op zondag, de hele dag en zonder verdere formaliteiten:

 • Slagerijen, bakkerijen en banketbakkerijen
 • Voedingswinkels die minder dan 5 werknemers per winkel in dienst hebben op het ogenblik waarop van de afwijking gebruik wordt gemaakt
 • Tabakswinkels
 • Winkels van natuurlijke bloemen
 • Dagbladondernemingen
 • Salons, tentoonstellingen, musea, jaarbeurzen, nijverheids- en landbouwtentoonstellingenvoorzover die tewerkstelling gebeurt buiten de lokalen (incl. parking en opslagplaatsen) van de onderneming
 • Ondernemingen die brandstof of olie voor autovoertuigen in het klein verkopen: de uitzondering geldt enkel voor werknemers die met verkoop belast zijn
 • Winkels van genees- en heelkundige toestellen

2. Tot 40 zondagen per jaar openen

Baat je een tuincentrum of meubelwinkel uit? Dan mag je werknemers ‘s zondags tijdens de hele dag tewerkstellen, met een limiet van 40 zondagen per jaar.

Je moet dan wel de sociale inspectie voorafgaand per aangetekende brief informeren en dit ten laatste in de maand december van het jaar dat voorafgaat aan de tewerkstelling.

Jouw Securex Legal Advisor kan je helpen om die brief juist op te stellen.

3. Tot 39 zondagen per jaar openen

Heb je een kleinhandelszaak of een kapsalon gevestigd in een badplaats, luchtkuuroord of toeristisch centrum? Dan kan een werknemer 39 zondagen per jaar bij jou werken.

De lijst van toeristische centra kan je terugvinden op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Jongeren tussen 15 en 18 jaar mogen normaalgezien niet werken op zondag. Maar in kleinhandelszaken en kapsalons kan je zo'n 'jeugdige werknemer' toch laten werken:

 • Vanaf het begin van de paasvakantie tot en met 30 september
 • Tijdens de kerstvakantie

Let er wel op dat je volgende grenzen naleeft:

 • Je moet een wekelijkse rusttijd van 36 opeenvolgende uren toekennen
 • Je moet de sociale inspectie schriftelijk en minstens 5 dagen op voorhand informeren over de tewerkstelling

4. Drie of zes zondagen per jaar, vrij te kiezen

Val je niet onder een van de bovenstaande drie uitzonderingen? Weet dan dat het in alle ondernemingen toegelaten is om werknemers gedurende 3 volledige zondagen per jaar tewerkstellen.

Je kan je werknemers bovenop die drie zondagen bovendien nog eens drie bijkomende zondagen per jaar laten werken, op voorwaarde dat er een sector- of ondernemingsakoord bestaat over de arbeids- en loonsvoorwaarden voor die zondagen. Zo'n akkoord bestaat in de volgende paritaire comités:

 • PC 201 - Zelfstandige kleinhandel
 • PC 202.01 - Middelgrote levensmiddelenbedrijven

Opgelet, ook hier moet je de inspectie vooraf verwittigen en dat minstens 24 uur op voorhand.

Bovendien kan die tewerkstelling enkel op voorwaarde dat de werknemer :

 • Zich vrijwillig aangeboden heeft op zondag
 • Gewoonlijk in de betrokken winkel werkt 

Ter herinnering: speciaal personeelsregister

Als de werknemers in verschillende winkels tewerkgesteld zijn en die tewerkstelling gewoonlijk vijf opeenvolgende dagen of meer bedraagt, moet de werkgever voor die werknemers een speciaal personeelsregister bijhouden. Dat register moet in elke betrokken werkplaats bijgehouden worden. Als de gewoonlijke tewerkstelling geen vijf opeenvolgende dagen bereikt, moet de werkgever dat register niet bijhouden.

Zondagvoormiddag van 8 uur tot 12 uur

Heb je een kleinhandelszaak waar niet de hele zondag mag gewerkt worden (zie uitzondering 1)? Dan mag je je werknemers enkel tewerkstellen van 8 uur tot 12 uur op zondagvoormiddag.

Loon

Wanneer jouw werknemer op een zondag werkt, betaal je het gewone loon. Er is geen recht op overloon, tenzij een loontoeslag of een premie voor zondagwerk voorzien is bij cao.

Presteert jouw werknemer overuren op een zondag? Dan betaal je overloon.

Inhaalrust

Wie op zondag werkt, heeft recht op een inhaalrustdag die:

 • Moet toegekend worden in de loop van de 6 kalenderdagen na de gewerkte zondag
 • Met een gewone inactiviteitsdag kan samenvallen
 • Niet bezoldigd is

Wat doet Securex voor jou?

Heb je nog vragen over zondagsarbeid in jouw onderneming? Lees dan meer in onze dossiers 'Werken op zondag in de distributiesector' en 'Sociale inspectie (Vlaanderen - Brussel - Federaal)' of contacteer jouw Securex Legal Advisor via myHR@securex.be.

Bron

Arbeidsduur