Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vlaamse RSZ-korting voor oudere werknemers: verdere optrekking van de leeftijdsvoorwaarde

In Vlaanderen kan je een korting op je patronale RSZ-bijdragen genieten wanneer je een oudere werknemer aan het werk houdt. De minimumleeftijd van deze korting wordt verder stelselmatig opgetrokken. Hierna lees je wat de Vlaamse Regering heeft gepland.

18 augustus 2023

Wat is de RSZ-korting voor oudere werknemers?

Als werkgever kan je een forfaitaire vermindering van jouw werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid genieten wanneer je een volledig aan de sociale zekerheid onderworpen oudere werknemer uit categorie 1 in dienst neemt of aan het werk houdt. Het kwartaalloon van deze werknemer moet wel lager zijn dan 13.945 euro.

Voor het vierde kwartaal  van elk jaar bedraagt het loonplafond 18.545 euro. Voor uitzendkrachten gelden er specifieke regels.

Maak een onderscheid tussen:

  • De vermindering bij het aanwerven van een oudere werknemer vanaf 58 jaar (“nieuwe aanwerving”)
  • De vermindering bij het aan het werk houden van een oudere werknemer vanaf 60 jaar (men spreekt hier over "zittende werknemers")

Dit voordeel kan je momenteel genieten:

Nieuwe aanwerving Indienstneming oudere werknemer

Zittende werknemers
Oudere werknemers aan het werk houden

Van 58 t.e.m. 64 jaar

Van 60 t.e.m. 61 jaar

Vanaf 62 jaar

Vrijstelling van patronale basisbijdragen aan de sociale-zekerheid

600 euro per kwartaal

1.500 euro per kwartaal

Gedurende 8 kwartalen en maximaal tot aan de pensioenleeftijd

Tot de leeftijd van 61 jaar (nadien volgende kolom)

Onbeperkt (tot het einde van de tewerkstelling)

Opgelet, als werkgever moet je een oudere werknemer aanwerven die beantwoordt aan het vereiste profiel in een vestigingseenheid gelegen in het Vlaams Gewest.

Wat verandert er voor jou?

Geen wijzigingen voor de nieuwe aanwervingen

Aan de korting toegekend bij het aanwerven van een oudere werknemer verandert er niets. Voor die werknemers zal je nog steeds een vrijstelling genieten van jouw patronale basisbijdragen aan de sociale zekerheid gedurende acht kwartalen, en maximaal tot aan de pensioenleeftijd.

Strengere leeftijdsvoorwaarde voor zittende werknemers

De Vlaamse Regering besloot daarentegen om de leeftijd voor de korting voor oudere zittende werknemers stelselmatig op te trekken.

Voor de korting van 600 euro bedraagt de leeftijd 60 jaar sinds 1 januari 2023. Vanaf volgend jaar wordt die leeftijd verder opgetrokken als volgt:

  • Naar 61 jaar vanaf 2024
  • Naar 62 jaar vanaf 2025

Voor de korting van 1.500 euro bedraagt de leeftijd 62 jaar sinds 1 januari 2023. Vanaf 2025 wordt die leeftijd opgetrokken naar 63 jaar.

Welke overgangsmaatregelen werden bepaald?

Oudere "zittende" werknemers die op 31 december 2023 al minstens de leeftijd van 59 jaar hebben bereikt, zullen nog in aanmerking komen voor de korting van 600 euro tot de laatste dag van het kwartaal voorafgaand aan de 62ste verjaardag.

Oudere "zittende" werknemers die op 31 december 2024 al minstens de leeftijd van 62 jaar hebben bereikt, zullen nog in aanmerking komen voor de korting van 1.500 euro tot de laatste dag van het kwartaal voorafgaand aan de 63ste verjaardag.

Wat doet Securex voor jou?

Het besluit dat deze verschillende aanpassingen moet officieel maken werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering, maar nog niet gepubliceerd.

Wil je meer weten over deze RSZ-korting, en over de Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen in het algemeen? Neem dan een kijkje naar onze informatie op Lex4You, onder het thema Loonbeleid optimaliseren > Vlaamse steunmaatregelen.

Hou rekening met de geleidelijke beperking van de korting voor zittende oudere werknemers tot de groep van 62-plussers vanaf 2025.

Ben je klant van het Sociaal Secretariaat Securex? We vervullen de nodige formaliteiten automatisch voor jou als je deze korting kan genieten.

Bron

  • Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen (nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, maar de laatst goedgekeurde versie vind je op de site van de Vlaamse overheid)
Vlaanderen
Tewerkstellingsmaatregelen
RSZ-kortingen