Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vlaamse RSZ-korting voor oudere werknemers en aanwervingsincentive in 2022

De Vlaamse regering besliste om de leeftijd voor de RSZ-korting voor de “zittende” oudere werknemers op te trekken

22 maart 2022

Zoals u in ons artikel van 7 december 2021 kon lezen, besliste de Vlaamse regering om de leeftijd voor de RSZ-korting voor de “zittende” oudere werknemers op te trekken van 59 jaar in 2022 naar 61 jaar in 2024. Met deze maatregelen wil men het doelgroepenbeleid doelgerichter maken.

Bijgevolg wordt ook de leeftijdsvoorwaarde om recht te hebben op de aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden aangepast. Deze incentive wordt vanaf 1 januari 2022 toegekend bij aanwerving van langdurige werkzoekenden van 25 tot 58 jaar.

Voor de aanwerving van werkzoekenden vanaf 58 jaar zal u nog steeds kunnen rekenen op een vrijstelling van uw patronale RSZ-bijdragen.

De wijzigingen zijn op 1 januari 2022 in werking getreden.

RSZ-korting voor zittende oudere werknemers

De leeftijd voor de RSZ-korting voor oudere “zittende” werknemers (die bedoeld is om oudere werknemers aan het werk te houden) wordt stelselmatig opgetrokken.

Voor de korting van 600 euro wordt de leeftijd opgetrokken:

  • Naar 59 jaar vanaf 1 januari 2022
  • Naar 60 jaar vanaf 1 januari 2023
  • Naar 61 jaar vanaf 1 januari 2024

Voor de korting van 1.500 euro wordt de leeftijd opgetrokken:

  • Naar 61 jaar vanaf 1 januari 2022
  • Naar 62 jaar vanaf 1 januari 2023

De RSZ-vrijstelling die u kunt genieten bij de aanwerving van oudere werknemers van 58 tot en met 64 jaar wordt niet aangepast.

Welk voordeel krijgt u vanaf 2022?

Voor elke voltijdse werknemer met volledige kwartaalprestaties heeft u sinds 1 januari 2022 recht op een vermindering van uw basiswerkgeversbijdragen in de sociale zekerheid volgens dit schema:

NIEUWE AANWERVING
(indienstneming oudere werknemer)

ZITTENDE WERKNEMERS
(oudere werknemers aan het werk houden)

 
Van 58 tem 64 jaar Van 59 tem 60 jaar Vanaf 61 jaar
Vrijstelling van patronale basisbijdragen aan de sociale zekerheid 600 euro per kwartaal 1.500 euro per kwartaal
Gedurende 8 kwartalen en maximum tot aan de pensioenleeftijd (momenteel 65 jaar) Tot de leeftijd van 61 jaar (nadien volgende kolom) Onbeperkt (tot het einde van de tewerkstelling)

Daarbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van de werknemer op de laatste dag van het kwartaal.

Wanneer het recht op de RSZ-korting “nieuwe aanwerving” uitgeput is of wanneer de werknemer de pensioenleeftijd bereikt, kunt u genieten van de vermindering voor zittende werknemers.

Overgangsmaatregelen

Werknemers die op 31 december 2021 minstens 57 jaar waren

Met het optrekken van de leeftijd van 55 naar 58 jaar vanaf 1 januari 2020 voorzag de Vlaamse regering overgangsmaatregelen voor personen die op 31 december 2019 minstens 55 jaar waren. Deze werknemers openden nog het recht op de korting voor oudere “zittende” werknemers (max. 600 euro/kwartaal), ongeacht of ze aan het werk dan wel werkzoekend waren.

Een gedeelte van deze groep, meer bepaald de werknemers die op 31 december 2021 minstens de leeftijd van 57 jaar hadden, zouden door de aanpassing van de leeftijdsgrens vanaf 1 januari 2022 naar 59 jaar niet meer aan de voorwaarden beantwoorden. Voor deze groep wordt er een overgangsmaatregel voorzien: ze behouden hun toegang tot de vermindering.

Werknemers die op 1 januari 2022 reeds 60 jaar waren

Het forfaitaire bedrag van de vermindering voor wie op 1 januari 2022 reeds 60 jaar was, wijzigt niet. Werkgevers behouden voor deze 60-jarigen de korting van maximaal 1.500 euro/kwartaal tot zij de leeftijd van 62 jaar bereiken. Waarna ze dezelfde korting in de gewone regeling krijgen.

Aanwervingsincentive

De aanwervingsincentive richt zich op de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden die zich tussen de RSZ-korting voor laaggeschoolde jongeren en de RSZ-korting voor oudere werknemers bevinden.

Momenteel moet de werkzoekende minstens 25 jaar oud zijn en de leeftijd van 56 nog niet hebben bereikt om het recht te openen op de aanwervingspremie. Deze leeftijd werd sinds 1 januari 2022 opgetrokken tot 58 jaar. Concreet zal de werkzoekende de leeftijd van 58 jaar nog niet mogen hebben bereikt.

Indien dit wel zo is, kunt u beroep doen op de RSZ-korting voor de aanwerving van oudere werknemers vanaf 58 jaar (zie onze tabel hierboven). U geniet dan van een vrijstelling van uw RSZ-bijdragen gedurende maximaal 8 kwartalen en maximum tot aan de pensioenleeftijd.

Wat doet Securex voor u?

Ons sociaal secretariaat vervult de nodige formaliteiten automatisch voor de klanten die de RSZ-korting kunnen genieten.

De aanwervingspremie voor langdurige werkzoekenden kan via deze procedure worden aangevraagd bij het Vlaamse departement Werk en Sociale Economie.

Bron

 

Vlaanderen
Tewerkstellingsmaatregelen
RSZ-kortingen