Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vlaamse jobbonus: nu ook duidelijk wie de bonus zal uitbetalen

De Vlaamse regering heeft een jobbonus ingevoerd voor werknemers met een relatief laag loon. Daarvoor moesten nog enkele technische details via een besluit geregeld worden. Dat is nu gebeurd waardoor we onder andere weten dat de Vlaamse belastingdienst de bonus zal uitbetalen.

15 juli 2022

Wat is de jobbonus?

In ons artikel van 13 juni kon je lezen dat werknemers met een relatief laag loon een bonus van 20 tot 600 euro kunnen krijgen. Als werkgever moet je niets betalen, werknemers krijgen het bedrag rechtstreeks van de overheid.

In de meeste gevallen moet jouw werknemer de bonus zelfs niet aanvragen en verloopt alles automatisch. De Vlaamse overheid ontvangt immers alle gegevens over het loon van jouw werknemer van de RSZ. Een werknemer moet enkel nog een rekeningnummer doorgeven via “Mijn Burgerprofiel” om de bonus te ontvangen. Werknemers die in het buitenland werken, moeten de bonus wel zelf aanvragen.

Meer informatie over die aanvraag vind je op deze website.

Wat moest er nog geregeld worden?

De Vlaamse overheid moest nog vastleggen welke niet gewerkte periodes gelijkgesteld worden om het bedrag van de bonus te kunnen bepalen. Er moest ook nog aangeduid worden welke instantie de bonus berekent en wie de bonus uitbetaalt.

De Vlaamse regering voorziet ook dat de loongrenzen om recht te hebben op de bonus, kunnen worden geïndexeerd.

Welke periodes zijn gelijkgesteld voor de jobbonus?

De Vlaamse regering stelt de volgende periode gelijk voor de jobbonus:

  • De dagen of uren werkelijke arbeid
  • De dagen of uren waarop de werknemer niet werkt maar waarvoor het recht op loon behouden blijft. Op dat loon moeten sociale zekerheidsbijdragen worden ingehouden
  • De dagen inhaalrust, met uitzondering van de inhaalrust in PC 124
  • De dagen en uren wettelijke vakantie voor de arbeiders
  • De dagen van weerverlet in de bouwsector
  • De dagen waarvoor de werknemer recht heeft op betaald educatief verlof of het Vlaams opleidingsverlof

Deze dagen worden als gewerkte dagen beschouwd om het bedrag van de jobbonus te bepalen.

Welke instantie berekent de jobbonus?

Het departement Werk een Sociale Economie (WSE) van de Vlaamse overheid berekent de bonus. Daarnaast staat dat departement ook in voor de verwerking van de aanvragen van de werknemers die in het buitenland werken.

Wie betaalt de jobbonus uit?

Als jouw werknemer recht heeft op de jobbonus, zal de Vlaamse belastingdienst die uitbetalen.

Meer weten?

Hebben jouw werknemers nog vragen over de jobbonus? Dan kunnen ze terecht op deze website van de Vlaamse overheid.

Bron

Besluit van 1 juli 2022 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus, Belgisch Staatsblad van 12 juli 2022

Vlaanderen
Verlonen