Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vlaamse alternerende opleidingen: enkele wijzigingen vanaf 1 september

Op 1 september 20216 is de Vlaamse opleidingsovereenkomst voor de uitvoering van een alternerende opleiding tot stand gekomen. Op 1 september 2022 worden na 6 jaar praktijkervaring een aantal wijzigingen doorgevoerd.

9 augustus 2022

Bevordering van de interregionale mobiliteit

Vanaf volgende maand zullen ook leerlingen uit andere regio’s en het buitenland hun praktijkopleiding in een Vlaamse onderneming kunnen volgen. Deze onderneming zal nog steeds erkend moeten zijn krachtens de Vlaamse regels en zal een Vlaamse overeenkomst alternerend leren moeten sluiten.

Ook de onderwijs- of opleidingsinstelling zal erkend moeten worden door het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) als lesplek in het kader van een gelijkwaardig opleidingssysteem van alternerend leren en werken. Het theoretisch deel van de alternerende opleiding zal immers niet het Vlaams studieprogramma omvatten.  

Mentoropleiding: mogelijke vrijstelling

Om erkend te kunnen worden of te blijven, moet de onderneming een mentor aanduiden die:

  • Van onberispelijk gedrag is (zoals dat blijkt uit een uittreksel uit het strafregister dat niet langer dan één jaar tevoren werd afgegeven)
  • Ten volle 25 jaar oud is en ten minste vijf jaar praktijkervaring heeft in het beroep
  • En die een mentoropleiding moet volgen.

Een mogelijkheid tot vrijstelling van het volgen van deze mentoropleiding wordt vanaf september ingevoegd.

Betaalde vakantiedagen

Momenteel moeten de betaalde vakantiedagen worden opgenomen tijdens de schoolvakanties. Leerlingen moeten tijdens deze periodes niet aanwezig zijn in de les of op de werkplek.

Vanaf 1 september kan deze vakantie ook worden opgenomen tijdens de lesweken op dagen dat de leerling niet kan worden opgeleid in de onderneming door collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie en na uitputting van de recuperatie waarop de leerling nog recht heeft.

Deze maatregel is er gekomen omdat een collectieve sluiting zich ook kan voordoen tijdens lesweken. Men wil vermijden dat de leerling dan zijn praktijkopleiding niet kan volgen en ook geen betaalde vakantie kan nemen.

Nieuwe gevallen waarin geen leervergoeding verschuldigd is

De leerling ontvangt maandelijks een leervergoeding van de onderneming. In de volgende gevallen zal de onderneming vanaf volgende maand echter geen leervergoeding verschuldigd zijn voor het volgen van de lessen en de activiteiten die gelijkgesteld zijn met lessen:

  • 1° Tijdens het facultatief gedeelte van het pre-en postnataal verlof als de leerling de lescomponent volgt maar niet de werkplekcomponent
  • 2° Bij profylactisch verlof van de leerling tijdens de werkplekcomponent
  • 3° Bij tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid waarbij de leerling niet geschikt wordt bevonden om opgeleid te worden tijdens de werkplekcomponent, maar wel tijdens de lescomponent en na eventuele uitputting van de gewaarborgde leervergoeding

Deze maatregel is er gekomen omdat er ook tijdelijke gedeeltelijke schorsingen van de overeenkomst bestaan waarbij de leerling wel de lessen kan volgen maar de opleiding op de werkplek niet kan uitvoeren. 

Stageopleiding alternerend leren

Tenslotte zal vanaf 1 september een stageovereenkomst alternerende opleiding niet langer een voltijdse overeenkomst moeten zijn.

De stageovereenkomst wordt gesloten voor minstens 28 uur per week en maximaal de gemiddelde wekelijkse voltijdse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming.

De overeenkomst heeft betrekking op het volledige leertraject, zowel de lescomponent als de werkplekcomponent. Voor de berekening van het aantal uren binnen de overeenkomst telt een les of een activiteit die gelijkgesteld is met een les, mee voor zestig minuten.

Meer info ?

Voor meer informatie over de alternerende opleidingen kan je bij jouw Securex Legal Advisor terecht via het mailadres : myHR@securex.be. Neem eerst een kijkje naar onze uitleg op Lex4You over de Vlaamse (stage)overeenkomst alternerende opleiding (SAO en OAO).

Bron

  • Decreet van 10 juni 2022 tot wijziging van de regelgeving over duaal leren, de aanloopfase en het stelsel van leren en werken, Belgisch Staatsblad van 13 juli 2022
Opleiding & stage
Regio