Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vlaams opleidingsverlof: een tijdelijke maatregel om opleidingsdeelname te verhogen

Om de opleidingsdeelname van werknemers, in het bijzonder van kortgeschoolden, te verhogen, wordt er voorzien in een afzonderlijke, tijdelijke regeling voor werknemers die op vraag van hun werkgever een opleiding volgen in het kader van het Vlaams opleidingsverlof. Deze regeling wordt ingevoerd voor het schooljaar 2022-2023.

4 januari 2023

Combinatie van modules uit verschillende arbeidsmarkgerichte opleidingen

Principe

De arbeidsmarktgerichte opleiding moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het Vlaams opleidingsverlof. Ze moet met name per jaar:

  • Minstens 32 contacturen of minstens 3 studiepunten, met uitzondering van examencontracten
  • Of minstens 32 uur opleidingstijd voor een opleiding via blended leren

omvatten.

Om te voldoen aan deze voorwaarde kunnen modules uit verschillende arbeidsmarktgerichte opleidingen van eenzelfde opleidingsverstrekker gecombineerd worden of moeten de aparte modules als arbeidsmarktgerichte opleidingen zijn geregistreerd.

Tijdelijke afwijking

In afwijking hiervan kunnen modules uit verschillende arbeidsmarktgerichte opleidingen van verschillende opleidingsverstrekkers gecombineerd worden om te voldoen aan de voorwaarde. Dit is mogelijk tijdens de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023.

Opleidingsverlof tot maximaal 250 uren

Principe

Het Vlaams opleidingsverlof kan worden toegekend aan een werknemer voor maximaal 125 uur per jaar.

Tijdelijke afwijking

In afwijking hiervan kan het Vlaams opleidingsverlof worden toegekend aan een werknemer voor maximaal 250 uur per jaar als de werknemer ook een opleiding op voorstel van de werkgever volgt:

  • Maximaal 125 uur wordt toegekend voor een opleiding die een werknemer op eigen initiatief volgt
  • En maximaal 125 uur wordt toegekend voor een opleiding die een werknemer op voorstel van de werkgever volgt

Ook deze afwijking geldt voor de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023.

Melding in terugbetalingsaanvraag

In zijn terugbetalingsaanvraag geeft de werkgever aan of de werknemer de opleiding op eigen initiatief of op zijn initiatief volgt. De aanvraag tot terugbetaling wordt ingediend voor maximaal 125 uur voor een opleiding die een werknemer op eigen initiatief volgt, en voor maximaal 125 uur voor een opleiding die een werknemer op voorstel van de werkgever volgt.

Meer weten ?

Om meer te weten over het Vlaams opleidingsverlof, raadpleeg onze informatie op Lex4You onder het thema Vakantie en afwezigheid > Tijd voor de werknemer > Vlaams opleidingsverlof.

Bron

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2022 tot bepaling van tijdelijke afwijkingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, Belgisch Staatsblad van 13 december 2022, tweede editie
Vlaanderen
Tijd voor de werknemer