Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Een extra premie (VIA 6 toeslag) voor de Vlaamse gezondheidszorg (PC 330)

In januari 2023 moet een eenmalige VIA 6-premie van 445 euro worden toegekend aan de werknemers van de Vlaamse geregionaliseerde gezondheidssectoren.

16 december 2022

De sociale partners en de Vlaamse regering kwamen tot een akkoord om aan het personeel van de Vlaamse geregionaliseerde gezondheidsinstellingen en -diensten een extra premie te geven.

Welke werkgevers moeten deze premie toekennen?

Het gaat om alle Vlaamse geregionaliseerde sectoren:

  • 330.101 - Ouderenzorg (met inbegrip van de assisentiewoningen)
  • 330.103 - Autonome revalidatiecentra
  • 330.104 - Multidisciplinaire equipes palliatieve zorgen en netwerken palliatieve zorgen
  • 330.205 - Initiatieven voor beschut wonen

Hoeveel bedraagt de premie?

Een voltijdse werknemer die gewerkt heeft tussen 1 januari 2022 en 30 september 2022 heeft recht op 445 euro bruto. Voor de werkgever betekent dit 600 euro inclusief werkgeversbijdragen.

Deeltijders of werknemers met een onvolledige referteperiode krijgen dit bedrag in verhouding tot hun arbeidsprestaties.

Ook schorsingen die gelijkgesteld worden voor de berekening van de jaarlijkse vakantie worden gelijkgesteld met arbeidsprestaties.

Wie heeft recht op deze premie?

Alle werknemers, uit bovenstaande sectoren, die recht hebben op de eindejaarspremie. Volgende werknemers zijn dus uitgesloten:

  • De studenten
  • De werknemers met een vervangingscontract voor zover de vervangen werknemer het recht opent op de premie
  • Werknemers ontslagen om dringende reden

Wat doet Securex voor jou?

Wij berekenen deze premie samen met de lonen van januari 2023.

Bron

Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2022 inzake de toekenning van de VIA 6 toeslag 2022