Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Verruimde stagebonus bovenop de reguliere stagebonus

Leid je een jongere van 18 jaar of ouder op in jouw onderneming? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden een verruimde stagebonus krijgen voor twee schooljaren.

5 mei 2022

Wat wordt bedoeld met een verrruimde of aanvullende stagebonus?  

De onderneming die een jongere opleidt van 18 jaar of ouder kan voor het schooljaar 2021-2022 en het schooljaar 2022-2023 een aanvullende stagebonus krijgen.

Deze relancemaatregel verruimt tijdelijk de stagebonus naar ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden aan meerderjarige leerlingen in een alternerende opleiding die wegens hun leeftijd niet in aanmerking komen voor de reguliere stagebonus. 

Voorwaarden

Onderstaande voorwaarden gelden:

  • De onderneming die de jongere opleidt, is gevestigd in het Vlaamse Gewest. 
  • De onderneming leidt de jongere minstens 3 maanden op tijdens het schooljaar waarvoor de verruimde stagebonus wordt aangevraagd. 
  •  De onderneming heeft geen recht op een gewone stagebonus

Een schooljaar loopt van 1 september tot 31 augustus.  De maatregel treedt retroactief in werking vanaf 1 september 2021.

Bedrag

De aanvullende stagebonus bedraagt 500 euro bij jouw eerste en tweede toekenning.

Hij wordt één keer per schooljaar toegekend voor elke jongere uit een alternerende of duale opleiding die je opleidt in jouw onderneming.

De aanvullende stagebonus telt niet mee voor de bepaling van het maximale aantal te ontvangen stagebonussen.

Aanvraag van de stagebonus

De onderneming vraagt de stagebonus aan bij de Vlaamse overheid ten laatste op 31 december na het einde van het schooljaar.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je nog vragen over dit thema? Dan kunt u uw Securex Legal Advisor contacteren via myHR@securex.be.

Je kan meer informatie terugvinden in ons dossier. Daarnaast kan je ook de website van de bevoegde overheid raadplegen.

Bron

 

Opleiding & stage