Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vrijstelling aanwervingsplicht van jongeren met een startbaanovereenkomst in de transportsector

Als werkgever in de sector voor het goederenvervoer en -behandeling voor rekening van derden (PC 140.03), ben je vrijgesteld om jongeren met een startbaanovereenkomst aan te werven.

5 december 2022

De vrijstelling geldt voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 en werd bevestigd in het Ministrieel besluit van 10 november 2022.

Principe

Als werkgever uit de privésector heb je de verplichting om jongeren van minder dan 26 jaar aan te werven, indien je op 30 juni van het voorgaande jaar minstens 50 werknemers tewerkstelde. Dit moet naar rato van 3% van het personeelsbestand in voltijdse equivalenten.

Meer info over de drempel van 50 werknemers en de 3%-berekening vind je onder Verplichtingen als werkgever | Securex

Vrijstelling

De sector kan onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling vragen van deze verplichting tot aanwerving van jongeren met een startbaanovereenkomst. 

Jouw sector heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De vrijstelling is geldig vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. 

Belangrijk: als je voor je arbeiders valt onder het PC 140.03 geldt er een volledige vrijstelling, zelfs als je meer bedienden dan arbeiders tewerkstelt. 

Bron

  • Ministerieel besluit van 10 november 2022 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek (PC 140) en behoren tot de subsector voor goederenvervoer en goederenbehandeling voor rekening van derden, Belgisch Staatsblad van 25 november 2022