Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Verhoging van het maximumbedrag van de fiscale werkbonus voor 2023 en 2024

De bovengrens van de fiscale werkbonus stijgt voor aanslagjaren 2024 en 2025. Deze stijging vloeit voort uit de verhoging van het GMMI en van de sociale werkbonus. Het percentage van de fiscale werkbonus blijft onveranderd.  

25 augustus 2023

Wat is de fiscale werkbonus?  

De fiscale werkbonus is een vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor werknemers met een laag loon die recht hebben op een verlaging van het bedrag van de socialezekerheidsbijdragen (wat sociale werkbonus wordt genoemd). 

Concreet komt deze vermindering van de bedrijfsvoorheffing overeen met 33,14% van het bedrag van de effectief toegekende sociale werkbonus. De vermindering is echter beperkt tot 540 euro per jaar (te indexeren bovengrens). Het bedrag van de sociale werkbonus is dan weer gekoppeld aan het minimuminkomen (GMMI).

Momenteel blijft dit percentage van 33,14% ongewijzigd. Wegens de huidige economische situatie wordt de bovengrens van de fiscale werkbonus echter verhoogd voor het aanslagjaar 2024 en voor het aanslagjaar 2025.

Verhoging vanaf 1 januari 2023

Het maximumbedrag van de vermindering voor de laagste lonen werd opgetrokken op 1 juli 2023.

Hierdoor was het fiscale maximumbedrag van 540 euro niet meer voldoende om werknemers die recht hebben op de maximale sociale werkbonus een fiscale werkbonus van 33,14% van het sociaal bedrag toe te kennen.

Daarom moest het maximumbedrag van de fiscale werkbonus ook worden verhoogd vanaf het aanslagjaar 2024.

Er werd beslist om deze bovengrens vanaf 1 januari 2023 op te trekken tot 550 euro (te indexeren bedrag), dus een geïndexeerd bedrag van 1.030 euro.

Verhoging vanaf 1 januari 2024

Na hun onderhandelingen in het kader van het sociaal akkoord 2021-2022 (IPA) kwamen de sociale partners een geleidelijke verhoging van het minimumloon (GGMI) overeen vanaf 1 april 2022. Op basis van het IPA wordt het GGMI vanaf 1 april 2024 met 35 euro verhoogd.

De verhoging van het minimumloon leidt echter automatisch tot een verhoging van de sociale werkbonus en daarmee tot een verhoging van het maximumbedrag van de fiscale werkbonus.

Daarom stijgt de fiscale werkbonus vanaf het aanslagjaar 2025 verder naar 570 euro (te indexeren).

Bovendien zal de verhoging van het maximumbedrag van de sociale werkbonus vanaf 2024 (inkomstenjaar) niet meer vanaf 1 juli worden toegepast (zoals dit jaar), maar over een volledig jaar.

Wat doet Securex voor jou?

Ons sociaal secretariaat berekent deze vermindering automatisch voor jouw betrokken personeel. Heb je vragen over deze maatregel? Aarzel dan niet om je Securex Legal Advisor te contacteren via het volgende e-mailadres: myhr@securex.be.

Bron:

 

Fiscaal nieuws