Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vergroening van bedrijfswagens: bewaar uw documenten

2026 zal ongetwijfeld een keerpunt betekenen in de vergroening van bedrijfswagens. De regering heeft onlangs een aantal maatregelen genomen om de fiscale gunstregeling voor bedrijfswagens vanaf 2026 te beperken tot elektrische voertuigen.

3 februari 2022

De belastingvoordelen voor nieuwe bedrijfswagens die niet koolstofneutraal zijn, zullen geleidelijk worden afgeschaft.

Elektrische bedrijfswagens zullen 100% fiscaal aftrekbaar blijven tot 2026. Daarna zal de aftrekbaarheid ervan geleidelijk aan worden verminderd. Hoe eerder u dus kiest voor een emissievrije bedrijfswagen, hoe voordeliger de fiscale behandeling zal zijn.

Waarom moet u uw documenten bewaren?

Als u beslist te kiezen voor een koolstofneutrale bedrijfswagen raden wij u aan de ermee verbandhoudende documenten zorgvuldig te bewaren.

Uiterlijk op 30 april 2026 moet de fiscus namelijk de gevolgen van de fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit voor de schatkist evalueren. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat u op een bepaald moment deze documenten zal moeten voorleggen.

Welke documenten zullen me worden gevraagd?

In dat verband zal u worden gevraagd aan de FOD Financiën alle gegevens te verstrekken waarmee de FOD de impact van deze maatregelen kan bepalen op het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de gratis terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen voor privédoeleinden, op de fiscale aftrekbaarheid van de beroepskosten in verband met het gebruik van een bedrijfswagen, op de accijnzen op brandstoffen en op de btw.

Gevolgen voor het VAA bedrijfswagen

Het was de bedoeling van de wetgever dat deze maatregelen geen gevolgen zouden hebben voor werknemers die over een bedrijfswagen beschikken en met name niet voor het voordeel van alle aard dat dit voor hen oplevert.

De wet zou echter indirecte gevolgen op dit voordeel kunnen hebben, aangezien de gemiddelde CO²-uitstoot kan dalen. Dit zou leiden tot een aanzienlijke verhoging van het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een bedrijfswagen. De CO²-uitstoot speelt een belangrijke rol in de berekening van het belastbaar voordeel van alle aard.

Werknemers die nog steeds over een bedrijfswagen beschikken die niet koolstofneutraal is, zullen dus indirect worden getroffen.

Advies:

Ook al lijkt 2026 nog ver weg, een gewaarschuwd werkgever is er twee waard. Bewaar de documenten met betrekking tot de vergroening van uw wagenpark - de belastingautoriteiten zullen ernaar vragen en dit heeft een invloed op de aftrek van beroepskosten.

Twee nieuwe circulaires

De belastingadministratie heeft onlangs twee circulaires gepubliceerd, één over de fiscale vergroening van de mobiliteit en een andere over de installatie van laadstations voor elektrische voertuigen en leveringen en diensten met betrekking tot die laadstations.

Bron

Bedrijfswagen