Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vakbondsacties op dinsdag 14 februari 2023 in heel het land

Op 14 februari 2023 organiseren de vakbonden vakbondsacties en stakingen in heel het land. Tijdens deze actiedag zal er actie gevoerd worden voor het behoud van de koopkracht in deze crisistijd. Deze acties kunnen aanleiding geven tot afwezigheden binnen jouw bedrijf.

9 februari 2023

Werknemer beschermd door stakingsrecht

Als je werknemer vraagt om deel te mogen nemen aan één van die acties, dan leef je de regels van staking na. De vakbonden spreken in hun berichten immers niet enkel over acties, maar ook over stakingen.

De vakbonden hebben wel de nodige stakingsaanzeggingen ingediend, met als gevolg dat deelnemers aan de acties beschermd zijn door de stakingsregels. Bovendien kunnen de acties spontaan uitmonden in (kortstondige) stakingen.

Mag je een werknemer verbieden om actie te voeren?

Neen. Als de acties aangekondigd werden door de vakbonden, mag je een werknemer die wil actievoeren niet verplichten om aanwezig te zijn op het werk.

Mag je een actievoerende werknemer sanctioneren?

Neen. Je kan enkel werknemers sanctioneren die zich ernstig misdragen.

Denk hierbij onder andere aan “wilde” stakingen die niet gedekt zijn door de stakingsaanzegging van de vakbond. In dat geval kan je tuchtsancties nemen, maar enkel op voorwaarde dat die voorzien zijn in je arbeidsreglement.

Mogen werkwillige werknemers te laat komen?

Neen. Als de staking aangekondigd is, dan moet de werknemer al het mogelijke doen om op het normale uur naar het werk te komen. Hij of zij kan bijvoorbeeld vroeger vertrekken, carpooling organiseren, …

Werknemers kunnen ook een dag vakantie of inhaalrust opnemen, op voorwaarde dat jij hier mee akkoord gaat. Ze kunnen, indien het mogelijk is, die dag ook van thuis werken.

Meer weten over je rechten en plichten tijdens een stakingsaanzegging? Log dan in op Lex4You en raadpleeg ons dossier staking.

Staking