Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vakantiegeld betaald en toch geen geld op de rekening: hoe komt dat?

Op het moment dat het dubbel vakantiegeld aan je bedienden wordt betaald (meestal in de maand mei of juni), wordt dat vakantiegeld geregulariseerd. En dat voor je werknemers die in de loop van vorig of dit jaar vertrekvakantiegeld ontvangen hebben.

2 mei 2023

Hierdoor zullen ze tijdens die maand geen of slechts een gedeelte van hun loon ontvangen. 

Waarom vertrekvakantiegeld?

Je werknemers verwerven vakantiedagen op basis van hun prestaties tijdens het vakantiedienstjaar.  Het is dan ook de werkgever bij wie deze prestaties geleverd werden, die instaat voor de betaling van het bijhorende vakantiegeld. 

Wanneer de werknemer om één of andere reden de opgebouwde vakantierechten niet (meer) kan uitoefenen, is de werkgever verplicht om het vakantiegeld dat de werknemer door de prestaties in zijn onderneming verworven heeft, uit te betalen. Dit vertrekvakantiegeld wordt onder meer aan werknemers betaald bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Het vertrekvakantiegeld is gelijk aan 15,34% van het bruto jaarloon van de werknemer in het vakantiedienstjaar.

Waarom een regularisatie?

Wanneer je werknemer zijn wettelijke vakantiedagen opneemt, zal die van jou enkel vakantiegeld ontvangen (dit is de doorbetaling van zijn loon tijdens de vakantiedagen) en daarbovenop nog een dubbel vakantiegeld wanneer hij zijn hoofdvakantie opneemt. 

Als je werknemer (een gedeelte van) dit vakantiegeld echter al in de vorm van een vertrekvakantiegeld ontvangen heeft, moet er een regularisatie gebeuren. Anders wordt die dubbel betaald. Deze regularisatie gebeurt wanneer je het dubbel vakantiegeld uitbetaalt.

Hoe gebeurt de regularisatie?

Bij de regularisatie trek je het bedrag van het vertrekvakantiegeld dat je werknemer al ontvangen heeft, af van de som van het maandloon en het dubbel vakantiegeld dat je aan je werknemer betaalt. 

Opgelet, voor deze aftrek geldt wel een beperking.  Je mag namelijk niet meer aftrekken dan wat je aan je werknemer als vertrekvakantiegeld verschuldigd geweest zou zijn op basis van diens huidig loon.

Of je werknemer na deze berekening nog geld overhoudt of zelfs een maand geen loon ontvangt, hangt dus af van:

  • Het feit of die een volledig of een gedeeltelijk vertrekvakantiegeld gekregen heeft
  • Het bedrag aan vertrekvakantiegeld dat je werknemer gekregen heeft
  • En de hoogte van het huidige loon

Vraag de vakantieattesten van je bedienden op

Voor je bedienden die in de loop van dit of vorig jaar in dienst getreden zijn, heb je de vakantieattesten nodig die ze van hun vorige werkgever(s) gekregen hebben. Het bedrag van het vertrekvakantiegeld dat op de som van het maandloon en het dubbel vakantiegeld verrekend moet worden, staat daar immers op vermeld.

Indien je als werkgever niet over deze attesten beschikt, kan je geen juiste berekening van het vakantiegeld (laten) maken.  Je vraagt dan ook best zelf aan je nieuw aangeworven werknemers om hun vakantieattesten in te leveren. Gaat het om een werknemer die vorig jaar als arbeider werkte? Dan moet je zdiens vakantiecheque te vragen.

Brengen zij hun attesten niet binnen, dan moet je enkel het vakantiegeld berekenen op de prestaties die ze voor je bedrijf geleverd hebben in het voorgaande jaar.

Wat doet Securex voor jou?

Als je klant bent bij het Sociaal Secretariaat Securex, dan berekenen wij de regularisatie voor jou.  Om dit te kunnen doen, moet je de vakantieattesten zo snel mogelijk aan je Client Advisor bezorgen zodat hij of zij op tijd de vakantiegeldberekeningen kan maken. Dat kan via myHR@securex.be.

Om je hieraan te herinneren, vraagt het Sociaal Secretariaat Securex ook iedere maand naar de ontbrekende attesten. En dat zowel voor de pas in dienst gekomen werknemers als voor zij die reeds een tijd in dienst zijn, maar voor wie nog niets ontvangen werd.

Feestdagen