Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Tijdelijke werkloosheid omwille van de sluiting van de school verlengd tot 30 juni 2022

De regering heeft vorige week ook beslist om tijdelijke werkloosheid omwille van de sluiting van de scholen te verlengen tot en met 30 juni 2022.

22 maart 2022

Deze verlenging geldt ook als het kind in quarantaine moet.

De RVA heeft de regels verduidelijkt op zijn website. Wij sommen de belangrijkste regels nog even voor u op.

In welke situaties kunnen uw werknemers beroep doen op werkloosheid omwille van de sluiting van de school?

Uw werknemer kan tijdelijk werkloos gesteld worden door de sluiting van de school als hij of zij één of meerdere kinderen moet opvangen door die sluiting. Het gaat om:

  • Een minderjarig kind met wie hij of zij samenwoont en dat niet naar het kinderdagverblijf of naar de school kan gaan
  • Een minderjarig kind met wie hij of zij samenwoont en dat afstandsonderwijs moet volgen
  • Een kind met een handicap dat hij of zij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd, dat niet naar een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan
  • Een kind met een handicap dat hij of zij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd, dat een intramurale of extramurale dienstverlening georganiseerd of erkend door de gemeenschappen niet kan volgen

Kunnen beide ouders tegelijk tijdelijk werkloos zijn voor de opvang van het kind?

Neen, dat is niet mogelijk. Slechts één van beiden kan op een bepaalde dag tijdelijk werkloos zijn om het kind op te vangen.

Wanneer is er sprake van een gesloten school, crèche of instelling?

De RVA verduidelijkt nog eens wanneer een school, crèche of instelling als gesloten wordt beschouwd. Het gaat om de volgende situaties:

  • De school, crèche of instelling of een deel ervan is gesloten omwille van een coronamaatregel, waardoor het kind niet naar school kan
  • Eén van de gemeenschappen beslist om de schoolvakantie te verlengen
  • De school organiseert afstandsonderwijs

De tijdelijke werkloosheid kan enkel gebruikt worden op dagen waarop de school of de instelling normaal zou geopend zijn. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk dit type werkloosheid te gebruiken voor een kind op de lagere school tijdens de voorziene paasvakantie.

Kan deze werkloosheid ook gebruikt worden als het kind in quarantaine moet?

Ja dat is mogelijk. Als een kind in quarantaine moet blijven, kan één van de personen die met het kind samenwoont tijdelijk werkloos zijn omwille van overmacht.

Hoe plaatst u uw werknemers op tijdelijke werkloosheid bij de sluiting van de school?

Bezorgt uw werknemer u een attest voor de sluiting van de school (dat attest is niet nodig voor de sluiting in de week van 20 december), de crèche of de instelling voor gehandicapten dan:

  • Geeft u de kalendercode voor tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus in
  • Voor Securex klanten is dit de code “WOT” ofwel de code “Werkloos overmacht corona”

Meer hoeft u niet te doen. Uw werknemers zullen ook een toeslag van 5,98 euro per werkloosheidsdag (bedrag vanaf 1 maart 2022) van de RVA krijgen.

Het attest zelf moet u ook niet aan de RVA bezorgen. U houdt het enkel ter beschikking voor een eventuele controle.

De uren tijdelijke werkloosheid moeten ook opgenomen worden in ASR scenario 5. Die verplichting neemt Securex voor haar rekening. U moet daarvoor dus niets doen.

Bron

Coronavirus
Tijdelijke werkloosheid