Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Studenten automatisch op proef tijdens de eerste 3 werkdagen

De eerste 3 werkdagen van de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten worden door de wet automatisch als proefperiode beschouwd. Tot het verstrijken van die periode van 3 dagen kan elke partij de studentenovereenkomst zonder opzeg of vergoeding beëindigen.

2 juni 2022
Lex4You Employers - All Themes

Het proefbeding bestaat niet meer voor de gewone werknemers…

Het proefbeding bestaat niet meer sinds de harmonisering van de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden. De nieuwe opzegtermijnen zijn immers korter bij het begin van de tewerkstelling.

… maar wel nog voor bepaalde andere werknemers, waaronder de studenten

Voor studentencontracten en overeenkomsten voor uitzendarbeid worden de eerste drie werkdagen als proefperiode beschouwd zonder dat hiertoe een beding moet worden gesloten. Tijdens die periode van drie dagen kan elke partij bijgevolg zonder opzeg of vergoeding een einde maken aan de overeenkomst.

Bij uitzendovereenkomsten zijn opeenvolgende proefbedingen uitgesloten als de uitzendkracht in de opeenvolgende overeenkomsten dezelfde functie op dezelfde werkpost bij dezelfde gebruiker uitvoert.

Het zijn de eerste drie effectieve werkdagen die als proeftijd beschouwd moeten worden. Als een student dus alleen op zaterdag werkt, moeten de eerste drie zaterdagen als proeftijd in aanmerking worden genomen.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft ons trouwens bevestigd dat deze proefperiode niet geschorst wordt in geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld wegens ziekte). De regels over de schorsing van de proefperiode zijn immers opgeheven sinds 1 januari 2014.

Meer info?

U vindt meer details in ons dossier over studentenarbeid op Lex4You

Bron

 

Studenten
Ontslag