Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Steunzones - verlenging toepassingsperiode met twee jaar in het Vlaams Gewest

Ondernemingen die investeren in steunzones en daardoor nieuwe arbeidsplaatsen creëren, kunnen een fiscale vrijstelling genieten. Op vraag van het Vlaams Gewest is de toepassingsperiode van de bestaande steunzones in Vlaanderen nu met twee jaar verlengd.

24 november 2023

Een korte refresh

Steunzones zijn “ontwrichte” zones die door de Gewesten worden afgebakend. In deze zones vonden in het verleden diverse sluitingen en collectieve ontslagen plaats.

Werkgevers die investeren in zo’n steunzones en hierdoor werkgelegenheid creëren, kunnen een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 25% genieten.

Alle informatie over deze vrijstelling is te vinden onder het thema 'Steunzones' op Lex4You.

Verlenging van de toepassingsperiode

De wet van 26 december 2022 gaf de gewesten de mogelijkheid om de periode waarbinnen een zone kan beschouwd worden als een steunzone opnieuw te verlengen.

Daartoe verlengde de wetgever de maximale toepassingsperiode van de bestaande steunzones met twee jaaren. Ze is dus van zeven jaar en zes maanden op negen jaar en zes maanden gebracht.

Bijgevolg kunnen de gewesten voortaan vragen om de toepassingsperiode van de steunzones op hun grondgebied met twee jaar te verlengen.

Verlenging voor de steunzones in het Vlaams Gewest

Het Vlaams Gewest heeft onlangs van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door een verlenging met twee jaar aan te vragen van de status van de bestaande steunzones op zijn grondgebied.

Voor de steunzones rond Genk en Turnhout betekent dit concreet dat de toepassingsperiode van de steunmaatregel verlengd wordt van 31 oktober 2022 tot 31 oktober 2024. De steunzone rond Zaventem en Vilvoorde wordt verlengd tot 31 mei 2028.

Het Vlaams Gewest had ook gevraagd om de vaststelling van de steunzones te kunnen actualiseren. Deze update heeft evenwel een beperkte uitbreiding tot gevolg.

Hoe weet u of u zich in een van deze steunzones bevindt?

Het Vlaams Gewest integreert de afbakening van de steunzones in de webapplicatie Geopunt. Deze applicatie biedt de mogelijkheid om op te zoeken of een bepaald adres of kadastraal perceelnummer binnen een steunzone valt.

Wat doet Securex voor jou?

Wil je genieten van de fiscale vrijstelling voor steunzones? Vergeet dan niet om na te gaan of je aan de voorwaarden voldoet. Zo ja, dan kan Securex deze vrijstelling voor jou berekenen.

Heb je nog vragen over deze fiscale vrijstelling? Contacteer dan jouw Securex Legal Advisor per e-mail op het volgend adres: myHR@securex.beDaarnaast kan je ook steeds terecht op ons online portaal MySecurex.

In de zoekfunctie ‘MijnSupport’ verzamelden we de meest gestelde vragen en antwoorden. Zo ben je snel geholpen, ook buiten de kantooruren."

Bron

Fiscaal nieuws