Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Sociaal passief eenheidsstatuut: interessante fiscale vrijstelling in recessietijd

Het sociaal passief werd ingevoerd ter compensatie voor de hogere ontslagkost door de invoering van het eenheidsstatuut in 2014. Deze maatregel kan tijdelijk een belastingbesparing opleveren. In tijden van recessie, waarin de cash flow immers vaak onder druk komt te staan loont het de moeite om de regels even op te frissen.

14 december 2022

Wat is het principe?

Op basis van het sociaal passief eenheidsstatuut kan iedere werkgever jaarlijks een bedrag van zijn belastbare winsten en baten (provisie) vrijstellen en dit voor werknemers die minimaal 5 dienstjaren hebben in het eenheidsstatuut (dus sinds 2014). Deze maatregel heeft bijgevolg effectief uitwerking sinds 1 januari 2019.

Hoeveel bedraagt de fiscale vrijstelling?

Per begonnen dienstjaar (Het vereiste aantal jaren anciënniteit van de werknemer wordt beoordeeld van datum tot datum en per werkgever) van de werknemer, te rekenen vanaf het 6de dienstjaar in het eenheidsstatuut, kan je een bedrag ter waarde van 3 weken loon laten vrijstellen.

Vanaf het 21ste dienstjaar in het eenheidsstatuut daalt dit tot één week loon per begonnen dienstjaar.

Niet het volledige loon komt in aanmerking

Om de budgettaire impact van de maatregel te temperen, wordt in bovenstaande optelsom niet gewerkt met het volledige brutoloon, maar met een geplafonneerde versie daarvan :

  • tot en met 1.500 euro: 100%
  • tussen 1.501 euro en  2.600: 30%
  • boven 2.601 euro: 0%

Opgelet: Er dient dus een referentiebezoldiging te worden bepaald. Deze is gelijk aan het gemiddelde van de bruto maandbezoldigingen (sociale bijdragen inbegrepen) die de werknemer verkregen heeft vanaf het moment waarop de anciënniteitsvoorwaarde van 5 jaar bereikt is. Het gaat bovendien om de normale bezoldiging die regelmatig wordt toegekend (zijn daarom onder meer uitgesloten: vakantiegeld, eindejaarspremie, allerhande variabele verloningen die niet maandelijks worden toegekend,…).

Verdeling van de vrijstelling over 5 jaar

Deze vrijstelling wordt vervolgens gespreid, over vijf opeenvolgende jaren. In 2022 kan je slechts 20% van het sociaal passief laten vrijstellen. In 2023 laat je de volgende 20% vrijstellen, enzovoort tot en met 2026.

Het voorbeeld van Peter

Anna heeft één werknemer in dienst, Peter. Peter trad in dienst op 1 januari 2017 en verdient maandelijks 3.125 euro bruto. Hoeveel belastbare winst kan Anna in 2022 vrijstellen via de maatregel sociaal passief eenheidsstatuut?

Aangezien Peter zijn 6de dienstjaar in het eenheidsstatuut begon op 1 januari 2022, bedraagt de vrijstelling 3 weken bezoldiging.

De bezoldiging waarmee we rekenen, plafonneren we op 1.830 euro (1.500 + (2.600 – 1.500) x 30%)).

Het bedrag van de vrijstelling bedraagt bijgevolg 1.267 euro (1.830 euro X 3 weken/ 13 weken) x 3.

In 2022 kan Anna echter slechts één vijfde van die vrijstelling genieten. De vrijstelling wordt immers gespreid over 5 jaar (1.267 euro/5 = 253,40 euro).

De spreiding van de ontslagkost ziet er dus als volgt uit:

Belastbare periode

2022

2023

2024

2025

2026

Sociaal passief

253,40

253,40

253,40

253,40

253,40

 

Wat doet Securex voor jou?

Securex kan de provisie sociaal passief voor jou berekenen. Het resultaat van deze berekening leveren wij af onder de vorm van een handig rapport dat je vervolgens aan jouw boekhouder kan overmaken.

Geïnteresseerd? Aarzel dan niet en contacteer vandaag nog jouw Client Advisor via myhr@securex.be.