Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Recht op deconnectie: nieuwe sectorale cao’s in meerdere sectoren

Verschillende sectoren hebben sectorale cao's ondertekend waarin de modaliteiten van het recht op deconnectie zijn vastgelegd. Als dit in jouw paritair comité het geval is, ben je vrijgesteld van de verplichting om op het niveau van je bedrijf regels op te stellen.

13 april 2023

Stel je ten minste 20 werknemers tewerk? Dan moest je vóór de (verlengde) deadline van 31 maart 2023 concreet op papier zetten hoe je als werkgever het recht op deconnectie voor je werknemers waarborgt. Dat moest gebeuren via je arbeidsreglement of een bedrijfs-cao, tenzij de sociale partners in je paritair comité al akkoorden hadden gesloten op sectoraal niveau.

Meer info: Recht op deconnectie: deadline van 31 maart 2023 nadert

Ondertussen hebben verschillende sectoren het voortouw genomen door sectorale cao's te publiceren. In de volgende sectoren werd een sectorale cao gesloten:

Wat zijn de gevolgen voor jou?

Als er binnen je paritair comité een cao werd ondertekend, is deze cao van toepassing en ben je niet meer verplicht om op bedrijfsniveau regels uit te werken.

Wat als je al een bedrijfs-cao hebt gesloten en je deel uitmaakt van een van deze paritaire comités? Dit hangt af van de datum waarop je bedrijfs-cao is gesloten.

  • Voor bedrijven die behoren tot de paritaire comités 120.120, 214.120, 310, 320 of 341 blijft de bedrijfs-cao die je hebt gesloten geldig als deze vóór 1 januari 2023 is gesloten.
  • Voor bedrijven die behoren tot de paritaire comités 136, 140.03, 220, 222 of 307 blijft de bedrijfs-cao die je hebt gesloten geldig als deze vóór 1 april 2023 is gesloten.
  • Voor bedrijven die behoren tot het paritair comités 315.020 blijft de bedrijfs-cao die je hebt gesloten geldig als deze vóór 1 juni 2023 is gesloten.
  • Voor bedrijven die behoren tot het paritair comité 130 blijft de bedrijfs-cao die je hebt gesloten geldig als deze vóór 16 maart 2023 is gesloten.

Wat als er binnen je paritair comité geen sectorale cao werd gesloten?  

Volgens het minimumkader dat in de wet is vastgelegd, kan je dit recht op twee manieren invoeren:

  • Via een bedrijfs-cao in overleg met de vakbonden.
  • Via het arbeidsreglement.

De tekst moet ten minste de volgende aspecten van je verbintenis als werkgever omvatten:

  • De praktische uitoefeningsmodaliteiten van dit recht. Je kan bijvoorbeeld verduidelijken dat de leidinggevende vóór en na de werkuren geen medewerkers mag proberen te bereiken via de telefoon of andere berichten.
  • De richtlijnen voor een gebruik van de digitale hulpmiddelen die rusttijden, verlof, privéleven en familieleven waarborgen. Je werknemers kunnen bijvoorbeeld in hun elektronische handtekening aanduiden dat een onmiddellijk antwoord niet kan verwacht worden buiten de werkuren.
  • De vorming- en sensibiliseringsacties voor werknemers en leidinggevenden over het verstandig gebruik van digitale hulpmiddelen en de risico's die verbonden zijn aan overmatige connectie. Een maatregel die je gemakkelijk kan invoeren is bijvoorbeeld je werknemers aanmoedigen om ‘s middags niet voor hun computer te eten. Je kan ook koffiepauzes of lunchpauzes organiseren zonder connectie.

 

Wat als je de deadline van 31 maart niet hebt nageleefd en er in jouw sector geen sectorale cao is gesloten? 

Securex biedt je een kant-en-klaar model van bijlage bij de arbeidsovereenkomst of van cao aan om je te helpen je verplichtingen na te komen.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je hulp nodig bij het opstellen van je cao of een bepaling in je arbeidsreglement? Contacteer je Legal Advisor Securex op het adres consultinglegal@securex.be.

Wil je meer informatie over welzijn op het werk? Contacteer onze externe preventiedienst. Hier vind je een overzicht van onze diensten.

Bron

 

Arbeidsdeal
Welzijn op het werk
Verplichtingen als werkgever