Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Overschakeling naar het winteruur op 30 oktober: een impact op het loon?

Zondag 30 oktober 2022 schakelen we om 3 uur ’s ochtends opnieuw naar het winteruur over. We draaien de klok een uur terug (3 uur wordt 2 uur) en hebben die nacht een uurtje meer slaap. Maar betekent dit ook extra loon voor sommige werknemers?

21 oktober 2022

Voor sommigen een impact op het loon

Voor werknemers die tijdens de nacht van 29 op 30 oktober 2022 aan de slag zijn, kan deze overschakeling gevolgen hebben op het vlak van hun loon.

Een cao gesloten in de Nationale Arbeidsraad bepaalt hoe dit loon berekend moet worden.  De cao is van toepassing op de werknemers:

  • In ploegenarbeid,
  • Die niet forfaitair per maand betaald worden (in principe betreft het dus arbeiders)
  • En die tijdens de overschakeling aan het werk zijn.
Indien dezelfde ploeg werkt tijdens de uurwisseling in de zomer en de winter

In de mate van het mogelijke moet de ploeg die tijdens de overgang naar het zomeruur werkte, eveneens tijdens de overgang naar het winteruur werken.  Op die manier wordt het evenwicht hersteld: indien een normale ploeg 8 uur werkt, zullen deze werknemers gedurende deze 2 nachten respectievelijk 7 uur en 9 uur werken. Het loon voor beide nachten zal met het normale loon voor een nachtploeg (8 uur) overeenstemmen.

Indien een andere ploeg werkt tijdens de uurwisseling in de zomer en de winter

Indien het niet mogelijk is dezelfde ploeg tijdens beide nachten te laten werken, moet het loon als volgt berekend worden:

  • De werknemers die door de overgang naar het zomeruur slechts 7 uur werken, ontvangen toch een loon berekend op basis van 8 uur arbeid
  • De werknemers die door de overgang naar het winteruur 9 uur presteren, ontvangen een loon berekend op basis van 9 uur arbeid.

Voorbeelden van Thomas, Aline en Mark

Thomas zal in een ploeg werken van 22u ‘s avonds tot 6u ’s morgens de nacht van 29 op 30 oktober 2022. Hij zat ook in de ploeg die werkte bij de overgang naar het zomeruur.

Aline zal ook in een ploeg werken van 22u ‘s avonds tot 6u ’s morgens de nacht van 29 op 30 oktober 2022. In tegenstelling tot Thomas zat ze in maart niet in de ploeg die werkte bij de overgang naar het zomeruur.

Tenslotte, is er ook nog Mark. Hij zat enkel in de ploeg die ingeschakeld werd bij de overgang naar het zomeruur eind maart.  Hij zal niet in de ploeg zitten die de nacht van 29 op 30 oktober 2022 werkt.

 

Ploegenarbeid tijdens de overgang naar het zomeruur EN tijdens de overgang naar het winteruur

Ploegenarbeid enkel tijdens de overgang naar het winteruur

Ploegenarbeid enkel tijdens de overgang naar het zomeruur

Aantal uren voor de berekening van het loon

Thomas zal elke keer 8u worden betaald

Aline zal 9u worden betaald

Mark zal 8u worden betaald

Wanneer een werknemer tijdens de uurswijziging werkt maar niet in een stelsel van ploegenarbeid, is de NAR-cao niet van toepassing. Het loon wordt dan berekend in functie van het aantal gepresteerde uren, dus, bij prestaties van 22u ’s avonds tot 6u ‘s morgens, 7u bij overgang naar het zomeruur en 9u bij overgang naar het winteruur.

Bron

 

Algemene regels rond verlonen